NODA navn

Lunsj debatt under DARK

Tid: 05.11.19 Kl. 11.30
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

MEDVIRKNING:
Hvordan former og bygger vi Tromsø i en verden som krever at livskvalitet og miljø settes fremfor økonomi? Og hvordan kommer vi oss dit?

Byutvikling, sentrumsplaner, landskapsarkitektur og byggesaker settes på agendaen når fremtidens Tromsø skal debatters.

I forbindelse med arbeidet med ny sentrumsplan har Tromsø kommune hatt en serie medvirkning-workshops for innbyggerne i Tromsø.
Hva er medvirkning: Samfunnet endrer seg, og med økt fortetting og større mangfold i byene trenger vi ny kunnskap om hva som gjør byen god å bo i for den enkelte slik at bo- og livskvaliteten sikres. Tidlig involvering vil bidra til å redusere konfliktnivået, tidsbruken og til å bedre kvaliteten på planene.

Program:
11:30 Velkommen ved NODA
11:35: Del 1: Presentasjon av medvirkningsprosessen for sentrumsplanen ved Tromsø byutvikling
12:00 Spørsmål fra salen
12:05: Del 2: Lansering av Folketråkk ved DOGA:
Folketråkk er en nettbasert database for kommuner og innbyggere som skal sikre mer demokratisk by- og stedsutvikling, slik at alle, også de med særlige behov skal kunne delta på deres premisser. Folketråkk skal frembringe større innsikt i behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen slik at kommunen, utbyggere, politikere og andre får et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder.
12:35 Vel hjem
Påmelding påkrevet på grunn av servering. Se her