NODA navn

Hansnes skole inviteres til workshop

Tid: 19.05.22 Kl. 09.30
Sted: Hansnes

Temaet er inkluderende arktiske møteplasser.

Elever ved Hansnes Skole inviteres til innspill-workshop. NODA ønsker å høres deres ønsker til fremtidige møteplasser på Hansnes. Stedet som er i fokus er Tusenårsstedet. Valgt av Karlsøy Kommune etter første innspill-workshop med innbyggere.

Nå vil NODA høre elevenes innspill om HVA som skal være på Tusenårsstedet? Skal det være fargerikt? Tilrettelegge for aktivitet - eller være et lunt sted å samle venner?

For å forberede seg er elevene invitert til å befare stedet for å få et inntrykk av hvordan det er der nå. Kanskje de får noen ideer mens de er der? De er også invitert til å se filmen fra forrige runde med prosjektet som var i Tromsø for å få en forståelse for hva prosjektet går ut på.

Dette er en del av et prosjekt som heter “Inkluderende Arktiske Byrom” som er støttet av Troms- og Finnmarks fylkeskommune. Prosjektet handler om å skape attraktive byrom i et arktisk klima gjennom en stor medvirkningsprosess. Alle innbyggere skal få mulighet til å påvirke. I tillegg har vi en rekke kompetansehevingstiltak. Innspillene som hentes gjennom medvirkningsprosessen blir presentert til en gruppe arkitekter som da designer et byggverk som til slutt realiseres (bygges). I fjor var vi i Tromsø og resultatet er den fargerike paviljongen som står foran Havneterminalen på Prostneset. I år er vi på Hansnes og Kommunen har valgt Tusenårsstedet. Vi hadde introduksjonsmøte 28 april der bl.a. Rektor på Hansnes Skole møtte sammen med elevrådet. Her smug-startet vi på innspill-innhentingen. Da var fokus både på HVOR og HVA som var ønsket. Kommunen var til stede og tok i betraktning de innspillene som kom i deres valg av sted.

Vi gleder oss til å se og høre hva elevene finner på av innspill til nye møteplass på Hansnes!