NODA navn

Fargekurs og workshop

Tid: 22.10.20 Kl. 12.00
Sted: Alta

Praktisk fargesettningsworkshop for privat og offentlig sektor

I samarbeid med Verte landskap og Arkitektur og Visjona arrangerer vi fargekurs med flinke Dagny Thurman-Moe fra Koi.

Kurset varer i 2 dager. Første dag skal vi lære om å fargesette interiør og dag 2 er viet til eksteriør.

Mer informasjon om kurset og påmelding kommer. I mellomtid, kan du kontakte oss om det er noe du lurer på (post@no-da.no)

Arrangementet støttes av Finnmark fylkeskommune (nå Troms og Finnmark fylkeskommune)