NODA navn

Fagdag: landskapsarkitektur

Tid: 30.04.21 Kl. 09.30
Sted: Digital fagdag

Lokale planter i landskapsprosjekter: Idealisme eller realisme?

I samarbeid med Verte landskap og arkitektur inviterer vi medlemmer og andre interesserte til fagdag med tema bruk av lokale planter i landskapsprosjekter i nord.

Målet med fagdagen er å lære mer om bruk lokale planter i Nord-Norge; samt å få en oversikt over hva det jobbes med i dag, og planer og initiativer for fremtiden.

Fagdagen er delt i to deler seminar og workshop.


PROGRAM

DEL 1: SEMINAR:

09:30 Velkommen ved NODA og Introduksjon ved Verte

09:40: Foredragsholder: Eva Breitschopf (UiT): Landskapslaboratoriet i Tromsø: Bruk av stedegne arter – økologisk bakgrunn og planlagte eksperimenter. 18 min

10:00 Foredragsholder: Anna Utkilen (Alta kommune): Bruk av lokale planter i Alta: Erfaringer fra Alta kommune, Park & Idrett og egen praksis. 18 min

10:20 Foredragsholder: Else Karlstrøm Minde (Egen praksis): Stedegen vegetasjon nå! 18 min

10:40 Pause. 5 min

10:45 Foredragsholder: Kristian Nyvoll (UiT: Tromsø Museum): Erfaringer fra Tromsø Museum Botaniske hage: Hvilke arter er interessante og hvordan lykkes med lokale planter? 18 min

11:05 Foredragsholder: Anita Veiseth (VERTE landskap-arkitektur AS): Landskapsarkitektens dilemma: Bruk av lokale planter i Nord-Norge. 18 min

11:25 Spørsmålsrunde via chatten svares av foredragsholdere. 10 min

11: 35 Refleksjoner ved Verte og informasjon om workshop

11:45 Avslutning ved NODA

DEL 2: VERKSTED (kun for inviterte)

12:00 Velkommen tilbake ved Verte

12:05 Verksted for å diskutere muligheter for pilotprosjekt med bruk av lokale planter. 90 min


PÅMELDING

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Påmelding til webinar: post@no-da.no

Informasjon om verkstedet: adeline@verte.no

Etter påmelding får du tilsendt informasjon om deltakelse via e-post

Arrangementet er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune og Norsk Kulturråd.