NODA navn

Emballasjedesign kurs

Tid: 18.06.20 Kl. 11.00
Sted: Workspace, Alta

Hva er god eller dårlig emballasje? Bli med på kurs i Alta

De aller fleste – både privatpersoner og bedrifter – har i dag et stort engasjement for emballasje, særlig knyttet til materialbruk og miljø. Vi må i løpet av de nærmeste årene forhindre videre forsøpling av havene - og på samme tid redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Men hva er det som avgjør om en emballasje er god eller dårlig? Er papir og papp alltid bedre enn plast? Hvorfor bruker ikke alle bio-nedbrytbare eller komposterbare materialer?

I første del av dette kurset vil du få en innføring i emballasjens rolle i et produkts livssyklus – fra råvare til resirkulering. Vi vil gå igjennom de viktigste materialtypene som er tilgjengelig i dag og hvilke fordeler og ulemper disse har. Vi vil gi en kort innføring i hvilke retningslinjer en produsent må følge og hvordan gjenvinningssyste- met fungerer i Norge (og Europa).

I del to vil vi sammen diskutere utfordringer i reelle prosjekter; Som kursdeltaker vil du få muligheten til å sende inn eksempler på problemstillinger du ønsker vi skal jobbe med.

Bjørn Heggdal er utdannet industridesigner og har siden 2004 jobbet med emballasjeutvikling i Lilleborg (Orkla Home & Personal care), Jordan og TINE. I perioden 2008 til 2011 var han en del av DLFs Miljø- og emballasjekomite, og engasjert i flere prosjekter initiert av Grønt Punkt. Nå jobber Bjørn i designkontoret by north i Bodø.

Kurset er gratis for NODA-medlemmer. Påmelding: michele@no-da.no, Kurset har en værighet på 3 timer. Programmet kommer snart. Begrenset antall plasser, "så første mann til mølla" prinsipet gjelder her.

Ikke medlem: 450 kr
Arrangementet er støttet av Kulturrådet og Finnmark fylkeskommune (nå Troms og Finnmark fylkeskommune).