NODA navn

Designskole: Tromsøs fremtid

Tid: 24.04.20 Kl. 10.00
Sted: NNKM

Bli med på lansering av Designskole under åpningsuken til Nordnorsk Kunstmuseum

Under et scenario med en stigende sjøvannstand på + 7m, vil områdene ved Domkirka og store deler av Tromsø-Sentrum ligge under vann. Designskolen undersøker hvordan de offentlige rommene mellom bygningene, som parker, torg og veier, vil kunne se ut. I tillegg undersøker vi hvordan disse områdene kan brukes og gi nye kvaliteter til Tromsø og da mer spesifikt hva barn ønsker at disse områdene skal brukes til.

Bli med på åpen dag (14-15 mars) på NNKM der vi skal vi se på ulike scenarioer for Tromsø og lage både 2D og 3D modeller av byen.

Påmelding er ikke nødvendig, bare å stikke innom mellom kl 10:00 og 15:00 begge dagene.

Dette skal vi gjøre:

Barna vil bli utstyrt med farget papir med forhåndstrykte mønstre og nødvendig verktøy for klipping og liming. Ved å kutte og brette vil de lage sine egne 2d- og 3d former.

Det vil også være et eget område hvor både barn og voksne kan uttrykke sine ideer i skriftlig format, og deretter plassere disse på veggen. I tillegg vil det være to projeksjoner som viser referanser og prosjekter med visjonære løsninger for å inspirerer deg.

Arrangementet er støttet av Samfunnsløfet!