NODA navn

Designskole for barn

Tid: 19.04.21 Kl. 09.00
Sted: Tromsø

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for elevene ved Tromsø international school

Hvordan kan vi skape gode og inkluderende byrom i Tromsø?

I forbindelse med prosjektet "Et byrom for alle" inviterte vi barna (5. og 6. trinn) til å reflektere med oss om hva de forventer av et byrom.

Etter fysisk befaring av byrommet, jobbes det videre i klasserommene med teamet.

Ved hjelp av en fysisk modell av det utvalgte byrommet skal barna dele sine innspill med oss. Resultatet fra innspillsarbeidet deler vi i form av utstilling i juni 2021.

Det utvalgte byrommet for dette prosjektet er Prostneset (utenfor havneterminalen)

Smittevern: Vi følger strenge smittevernregler. Alle deltakere sitter med god avstand fra hverandre på egne bord, og alle får eget utstyr som ikke deles med andre.