NODA navn

Kurs: Bakgårdsvandring

Tid: 17.11.17 Kl. 12.00
Sted: Storgata 108, Tromsø

Bli med å oppdag Tromsøs bakgårder med NODA på Barnas dager!

Bakgrunn:

Byene våre er i omdanning og etterlater seg rom mellom bygningene som ikke lengre har en klar betydning eller verdi. Bakgårdenes opprinnelige funksjon er ikke der lengre. Bakgårdene har blitt glemte rom med tilfeldig og ustrukturert bruk og form.

Mål:

Med dette prosjektet ønsker vi å rette fokus på byens arkitektur som ramme for et godt liv i sentrum, og konkret synliggjøre hvordan byens bakgårder kan være en større ressurs og kvalitet enn i dag, både for gårdeiere, næringsdrivende, beboere og besøkende i sentrum.

Konseptet:

I løpet av en time skal elevene delta på en vandring i tre bakgårder i Tromsø sentrum. De lyser veien med håndholdte lanterner som henges på en snor når de er fremme, og tas med igjen på vei til neste bakgård.

På bakgården skal lederen av NODA fortelle elevene hva de har gjort der tidligere og hvorfor, de skal også fortelle historien bak Street Art kunsten som er på veggen i hver bakgård.

Elevene skal få som hjemmelekse å besøke andre bakgårder hvor NODA ikke har vært ennå, og komme med forslag til hvilke vi skal bruke neste gang og hvorfor.

Målet med leksen er at elevene skal se byen med andre øyne neste gang de er i sentrum. De skal ta med foreldre til en oppdagelsesferd i byens skjulte bakgårder. På denne måten skaper vi oppmerksomhet og nysgjerrighet rundt disse halvt offentlige, halvt private rom.

Målgruppe og tidspunkt:

12:00 – 13:00 / 5.-7. klasse
13:00 – 14:00 / 5.-7. klasse

Det er kun to vandringer og for en hel klasse hver gang!

Arrangementet er i samarbeid med Tromsø Kommunes Levende Lokaler prosjektet!

Påmelding til: post@noda-.no
Vi arrangerer også Barn i byen - Arkitekturfotografering. Les mer om det her