NODA navn

BarePrat: Urbane krykkjer: Sameksistens og muligheter

Tid: 08.02.23 Kl. 19.00
Sted: Tromsø, Rødbanken

Krykkene blir mottatt av helt nye hekkeinstallasjoner når de vender tilbake om få uker.

Etter erfaringene som ble høstet fra fjorårets midlertidige hotell, har AT arkitektur i samarbeid med Lawrence Malstaf og Kåre Grundvåg designet mobile krykkjehospits samt en mer permanent installasjon som kommer i parken til Tromsø Kunstforening. Et skulpturelt «fuglefjell» der Krykkjene kan hekke. Dette er et eksempel der arkitekturfaget bidrar til å finne løsninger på samfunnsutfordringer. Et tiltak for sameksistens mellom folk og fugl.

Historisk har krykkja vært upopulær blant folk og huseiere grunnet utfordringer knyttet med lyd og lukt. Den truede dyrearten trekker inn mot byene etter at forholdene ute på havet er svekket grunnet klimaendringer. Krykkjebestanden har økt fra 14 par (2017) til 400 i 2022. Selv om tallet øker i byene, blir det færre krykker totalt sett. Prognoser viser at bestanden kan være borte om 40 år dersom utviklinga ikke snur.


Temastarter: Kjeld Nash, arkitekt i AT arkitektur.

Moderator: Anniken Førde, Professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. UiT.

Kjeld har en kort presentasjon av prosjektet før det blir åpnet for prat og spørsmål med publikum.


Dette er BarePrat:

https://www.no-da.no/nyheter/2020/dette-er-bareprat


Facebook arrangementet:

https://fb.me/e/4ksO1gCPvArrangementet er i samarbeid med UiT, AT arkitektur og Rødbanken. Støttet av Tromsø Kommune.