NODA navn

BarePrat: Krykkja i byen

Tid: 30.06.21 Kl. 17.00
Sted: Rødbanken

Krykkja i byen – fra utfordring til mulighet.

Temastarter Tone Kristin Reiertsen vil snakke om hvorfor krykkja blir mer urban, hvilke utfordringer det medfører at krykkja flytter inn i byen og hvordan man kan snu utfordringene til muligheter og få til bedre sameksistens. Hun kommer også til å gi eksempler fra forskningsarbeid på problemstillingen fra både Norge og Storbritannia.

Krykkja er en truet sjøfugl som står i fare for å forsvinne fra kysten vår innen 40 år, og store miljøendringer og hekkesvikt i deres naturlige hekke-områder er hovedårsak. Økt flytting inn til byer og tettsteder er en tilpasning for å takle de store endringene. Samtidig medfører krykkjas inntog i bymiljøet utfordringer da den ikke er ønsket som nabo på mange bygninger. Stadige tiltak gjør at krykkja flytter fra bygning til bygning, og medfører stress for både mennesker og fugl. Kan man ta krykkja med i by- og kommune-planleggingen?
Og er det mulig å se muligheter fremfor utfordringer for å bedre sameksistensen? Fenomenet med urbanisering av krykkja skjer også i Storbritannia og Tone Kristin vil dele erfaringer fra et internasjonalt, tverrfaglig prosjekt som har forsket på problemstillingen.

Invitert temastarter er Tone Kristin Reiertsen, ved Norsk institutt for naturforskning
Invitert moderator er Anniken Førde, ved UiT Institutt for samfunnsvitenskap.

Arrangementet er gratis, påmelding sendes til post@no-da.no

Arrangementet er støttet av Tromsø Kommune.