NODA navn

BarePrat: Inkluderende Arktiske Byrom (Storfjord)

Tid: 22.08.23 Kl. 19.00
Sted: Storfjord Folkebibliotek, Hatteng, Oldersletta 1, 9046 Oteren

NODA kommer innom Storfjord og ønsker å skape debatt om hva et Inkluderende Arktisk Byrom. Bli med å bidra til diskusjonen.

Hva er et Inkluderende Arktisk Byrom?

Folk i nord er usedvanlig gode til å bruke naturen, men stedene mellom byggene har et uforløst potensial. Vi beveger oss også i bebyggede strøk og opparbeidede steder her trenger litt ekstra kompetanse for å kunne utvikles. Kan byrommene skape bolyst? Føre til mer aktivitet? Tilfeldige, positive møter?


Temastarter:
Kjersti Monsen, daglig leder i NODA. Prosjektleder for Inkluderende Arktiske Byrom.

Temastarter viser noen konkrete eksempler på slike byrom for å skape rammer for en prat om dette temaet. Etter temastarter har presentert eksempler fra Tromsø og Hansnes i 20min åpner moderator for dialog med publikum. Lav terskel for å spør og delta på diskusjonen – hva er viktig for deg og dine der du bor?

Gratis arrangement

Drop-in. Trykk gjerne på «delta» på facebook slik at vi har nok stoler fremme til alle.

Kaffe og snacks får dere også!