NODA navn

BarePrat: Estetikk i byggesaker

Tid: 23.11.20 Kl. 17.00
Sted: Rødbanken, Storgata 65, 9008 Tromsø

Tromsø kommune skal jobbe mer med estetikk i byplanleggingen framover. Det vil vi BarePrate om!

Påmelding til post@no-da.no

Utformingen og utseendet av Tromsø er summen av alle byggesaker, og er lite planlagt. Denne påstanden underbygges mer eller mindre i et saksfremlegg som nylig ble behandlet i Kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY) i Tromsø kommune. Vedtaket i KOBY innebærer at administrasjonen i kommunen fra nå av skal jobbe mer aktivt med estetikk i planleggingen. Det kan vanskelig hevdes at vedtaket kommer for tidlig, men det danner også grunnlag for en prat: hvilke forhold skal nå bestemmes i planleggingen og hva skal utbyggere og deres arkitekter selv få bestemme? Er det rom for enda lengre planprosesser med større detaljgrad? Hvilke områder er dette mest aktuelt for?

Alle kan si noe om hva de synes er stygt eller pent. Men estetisk kvalitet handler om mye mer enn skjønnhet. Det handler om et svært bredt spekter av egenskaper som i ulike kombinasjoner for eksempel kan utgjøre en historisk stilart, et arkitektonisk uttrykk, eller en "strøkskarakter". Estetisk kvalitet er ikke målbart, likevel finner vi eksempler på at arkitektur kan være både vellykket og mislykket. Mange av byens nybygg kan hevdes å falle inn under den sistnevnte benevnelsen. Kan vi forvente at vedtaket i KOBY vil resultere i en bedre omtale av framtidens bygg i Tromsø?

Innstilling til vedtaket kan leses her: Hvordan Sikre Estetiske Kvaliteter I Plan Og Byggesaker
Vedtaket kan leses her: Saksprotokoll

Invitert moderator er Mads Nermo, arkitekt i SPINN Arkitekter.
Temastarter for kvelden blir Tone Marie Myklevoll (AP), leder for Kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø kommune.


Du trenger ikke å være arkitekt for å delta, alle er velkommen til en prat. Du også!

Det er et begrenset antall plasser, så her gjelder "førstemann til mølla"-prinsippet.

Det vil være mulig å kjøpe drikke i kafeen.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding: post@no-da.no

Se bilder fra dagen her!

NODA har satt seg grundig inn i alle retningslinjer for smittevern i forbindelse med Covid-19 pandemien. Hold avstand. Ha god håndhygiene. Hold deg hjemme om du har symptomer.

Prosjektet BarePrat er muliggjort av støtte fra Tromsø kommune.

Bilde: Solseilet, Thon Eiendom. /Eve Images.