NODA navn

UTSATT! BarePrat: Arktiske byrom

Tid: 08.04.21 Kl. 17.00
Sted: Verdensteateret

De arktiske byrommene er et mulighetsrom med stort potensial. BarePrat vil denne gangen handle om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode byrom.

NB! Ny dato kommer!


Arktiske uterom er preget av vær og klima, og kan tidvis virke lite inviterende for tilflyttere og besøkende – så vel som lokalbefolkning. For å ivareta interessen for og i de arktiske delene av Norge, trengs det mer kunnskap om hvordan gode byrom skapes, også i vinterbyer. Gode uterom blir bygulvet for å utforske det arktiske livet, og viktigheten av å skape gode, offentlige byrom blir dermed viktig for de som bor og ferdes i det arktiske Norge.

Invitert temastarter er Mari Bergset, Lo:Le Landskap og plan.
Invitert moderator er Anniken Førde, UiT ved Samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

BarePrat denne gangen arrangeres i forbindelse med prosjektet "En by for alle" inkluderende arktiske byrom.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding: post@no-da.no

Det er begrenset antall plasser. (Lokalet har fastmonterte seter).V utfordrer likevel til å ikke delta om du føler deg ikke i form den dagen.

Mer om BarePrat leser du her

Konseptet BarePrat er støttet av Tromsø kommune.