NODA navn

BarePrat: Arktiske byrom

Tid: 18.03.21 Kl. 17.00
Sted: Verdensteateret

De arktiske byrommene er et mulighetsrom med stort potensial. BarePrat vil denne gangen handle om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode byrom.

Arktiske uterom er preget av vær og klima, og kan tidvis virke lite inviterende for tilflyttere og besøkende – så vel som lokalbefolkning. For å ivareta interessen for og i de arktiske delene av Norge, trengs det mer kunnskap om hvordan gode byrom skapes, også i vinterbyer. Gode uterom blir bygulvet for å utforske det arktiske livet, og viktigheten av å skape gode, offentlige byrom blir dermed viktig for de som bor og ferdes i det arktiske Norge.

Invitert temastarter er Mari Bergset, Lo:Le Landskap og plan.
Invitert moderator er Anniken Førde, UiT ved Samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

BarePrat denne gangen arrangeres i forbindelse med prosjektet "En by for alle" inkluderende arktiske byrom.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding: post@no-da.no

Det er begrenset antall plasser. (Lokalet har fastmonterte seter).V utfordrer likevel til å ikke delta om du føler deg ikke i form den dagen.

Mer om BarePrat leser du her

Konseptet BarePrat er støttet av Tromsø kommune.