NODA navn

Bærekraftswebinar 3

Tid: 25.06.20 Kl. 13.00
Sted: Zoom

Hva trenger nordnorske bedrifter for å jobbe mer bærekraftig? NODA har satt sammen en webinarserie som tar opp ulike temaer. Denne gangen NTNU og SINTEF med tema ZEN og pilot-prosjektet "Flyplassutvikling, Bodø"

Som en første del av NODAs prosjekt Changing Arctic Cities inviterer vi arkitekter, entreprenører og andre interesserte til en serie med 3 webinarer som skal gi både kunnskap og inspirasjon til utvikling av en arktisk i endring. Målet med webinarserien er å formidle strategier og kunnskap for å utvikle mer bærekraftige løsninger i arkitektur og byggebransjen.

Hovedmålsettingen er å skape et forum der arkitektene og andre kan diskutere, bli inspirert og få mer kunnskap om bærekraftige løsninger. Vi har delt det slik:

· Webinar 1: «Sertifiserings ordninger» (mai 2020)

· Webinar 2: «Bærekraftige prosjekter fra i dag» (juni 2020)

· Webinar 3: «Visjonære løsninger for i morgen» (juni 2020)

19. Juni er det klart for webinar #3:

NODA er nysgjerrige på ZEN.

Gjennom en forklaring av Zero Emission Neigbourhoods ønsker vi å gi innsikt i nye visjonære designstrategier for bruk med digitale verktøy i miljøanalyse og ved forhåndsvurdering av design i urban skala. NODA har invitert Helge Brattebø fra NTNU og Judith Thomsen fra SINTEF for å formidle strategier som kan føre til et nullutslippsnabolag. Vi lurer på:

- Hva er ZEN?

- Hvilke design- og planleggingsinstrumenter kan bidra til å nå dette målet for å redusere klimagassutslipp mot null?

- Hvordan kan vitenskapsbasert kunnskap om klimagassutslipp integreres i nye designløsninger? - Hvordan brukes ZEN i praksis i samarbeider mellom forskjellige fagområder i pilotprosjektet Flyplassutvikling, Bodø?

Program:
13:00 – 13:30 Foredragsholder: Helge Brattebø | NTNU
13:40 – 14:10 Foredragsholder: Judith Thomsen | SINTEF
14:15 – 14:45 Spørsmål/Svar-runde

NB: pass på å være pålogget 5 minutter før seminarstart

Pris:
80 kr. [Studenter får delta gratis]

Påmelding:

Trykk HER eller send mail til marc@no-da.no (frist: 18.06.20, kl. 12.00)
** Sjekk at du har fått join/link dagen før, hvis ikke du har fått det, ta kontakt med Marc.

Samarbeidspartner:
NODA medlemmer i Bodø, Tromsø, Alta, Bodø sentrum, Tromsø Næringsforening, Alta Næringsforening, Bodø næringsforening, NAF/NAL, NLA, NIL, BoBy

Økonomiske bidragsytere:

Webinaret er støttet av Norsk Kulturråd og Troms og Finnmark fylkeskommune

Om ZEN

The "Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities" is a research centre for environmentally friendly energy (“FME” in Norwegian stands for “forskningssenter for miljøvennlig energy”). It was established in 2017 by the Research Council of Norway. Goal is to develop solutions for future buildings and neighbourhoods with no greenhouse gas emissions and thereby contribute to a low carbon society.

Partners cover the entire value chain and include representatives from municipal and regional governments, property owners, developers, consultants and architects, ICT companies, contractors, energy companies, manufacturers of materials and products and governmental organisations. The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the Centre’s host and leads it together with SINTEF Community and SINTEF Energy.


Om Helge Brattebø:

Helge Brattebø er professor i Industriell økologi, leder for NTNUs tematiske strategiske satsingsområde Bærekraft, og arbeidspakkeleder i FME ZEN Research Centre. Helge er siv.ing. (1977) og dr.ing. (1983) fra NTH, og har bakgrunn blant annet som forsker ved vannrensegruppa NTH/SINTEF, overingeniør hos ingeniørfirmaet Reinertsen, og regionsjef hos tidligere Østlandskonsult (nå del av COWI). Han har arbeidet ved NTNU siden 1989, først som programkoordinator for strategiprosjektet Teknisk miljøvitenskap, så fra 1992 som førsteamanuensis og leder for Avdeling for miljøstudier ved Senter for miljø og utvikling (SMU). Herfra var han med å initiere NTNUs Program for industriell økologi (IndEcol), som han var programleder for fra 1998 til 2003. Brattebø ble tilsatt som professor ved Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM) i 1998, var instituttleder fra 2005-2010, og arbeidet her til utgangen av 2012, inkl. opphold som gjesteprofessor ved Centre for Industrial Ecology ved Yale University.

Om Judith Thomsen:

Judith Thomsen har bakgrunn som arkitekt og jobber i dag som forskningsleder i SINTEF Community. Judith er ansvarlig for arbeidet med pilotområder i FME ZEN (Forskningssenter for nullutslippsområder). Hennes fagområde er energieffektivisering i bygg og områder, brukerpreferanser og evaluering av bygg i bruk.

Se bildene fra webinaret her