NODA navn

Bærekraftswebinar 2

Tid: 04.06.20 Kl. 09.30
Sted: Digital

Hva trenger nordnorske bedrifter for å jobbe mer bærekraftig? NODA har satt sammen en webinarserie som tar opp ulike temaer. Denne gangen Snøhetta og Entra sitt prosjekt "POWERHUSE Brattørkaia"

Som en første del av NODAs prosjekt Changing Arctic Cities inviterer vi arkitekter, entreprenører og andre interesserte til en serie med 3 webinarer som skal gi både kunnskap og inspirasjon til utvikling av en arktisk i endring. Målet med webinarserien er å formidle strategier og kunnskap for å utvikle mer bærekraftige løsninger i arkitektur og byggebransjen.

Hovedmålsettingen er å skape et forum der arkitektene og andre kan diskutere, bli inspirert og få mer kunnskap om bærekraftige løsninger. Vi har delt det slik:

· Webinar 1: «Sertifiserings ordninger» (mai 2020)

· Webinar 2: «Bærekraftige prosjekter fra i dag» (juni 2020)

· Webinar 3: «Visjonære løsninger for i morgen» (juni 2020)

04. Juni er det klart for webinar #2:

NODA presenterer "POWERHOUSE Brattørkaia" som et "vellykket bærekraftig prosjekt i dag" og som en tverrfaglig teamstruktur med tanke på nullutslippskonsepter og målet å utvikle et energipositive næringsbygg.

NODA har invitert Tina Hegli fra Snøhetta og Trond Simonsen fra Entra for å gi innsikt i prosjektet "POWERHOUSE Brattørkaia" fra både arkitektens perspektiv og entreprenørens perspektiv.

Vi vil spørre hva som er spesielt i denne teamkonstellasjonen og hvordan har det nytte for å utvikle mer bærekraftige løsninger?

Program

09:30 – 10:00 Foredragsholder: Tine Hegli | Snohetta AS

10:10 – 10:40 Foredragsholder: Trond Simonsen | Entra ASA

10:45 – 11:15 Spørsmål/Svar-runde

NB: pass på å være pålogget 5 minutter før seminarstart

Pris:

80 kr. [Studenter får delta gratis]

Påmelding til: marc@no-da.no (frist: 03.06.20, kl. 12.00)

Sjekk at du har fått join/link dagen før, hvis ikke du har fått det, ta kontakt med Marc


Om Powerhouse

Powerhouse Paris Proof er en ny standard for fremtidens bygg, og standarden tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5 graders mål. Standarden angir et maksimalt og totalt CO2-utslipp per kvadratmeter, inklusiv byggefase, energi i drift, materialer og avhending. Futurebuilt sin plusshus definisjon legges til grunn for energiproduksjon. For å oppnå Powerhouse Paris Proof må nullutslipps-byggeplasser i kombinasjon med klimavennlige materialer og ombruk og gjenbruk være en del av løsningen, i tillegg til fornybar energiproduksjon og energieffektivisering.

Om Tine Hegli

Tine er seniorarkitekt i Snøhetta og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Blant hennes mest prestisjefylte prosjekter fra de første ti årene i Snøhetta, er den Norske Opera og Ballett og 11. September Memorial and Museum (Ground Zero) i New York. De siste ti årene har hun utelukkende vært involvert i ambisiøse miljøprosjekter, gjerne i rollen som prosessleder for store tverrfaglige team.

Tine har vært sentral i utviklingen av Powerhouse-samarbeidet som står bak innovative løsninger for energipositive næringsbygg. Flere av disse er knyttet til forskningsmiljøene ZEB - Zero Emission Buildings, og ZEN - Zero Emission Neighbourhoods ved NTNU og direkte bidratt til å sette norsk byggenæring på verdenskartet med tanke på nullutslippskonsepter. Videre har Snøhetta innledet et samarbeid med Harvard Center for Green Buildings and Cities der Tine leder et pilotprosjekt med fokus på naturlig klimatisering av eksisterende bygg.

Ved AHO underviser Tine innenfor feltet bærekraftig arkitektur og er involvert i tverrfaglige forskningsinitiativer som setter fremtidens løsninger på agendaen.

Tine sitter i styret ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU, der hun selv ble uteksaminert i 1997. Som foreleser er hun aktiv innenfor akademia og i privat sektor, i nasjonale og internasjonale konferanser, senest med et innlegg på Arkitekturdagen 2019.

Om Trond Simonsen

Trond er ansvarlig for utviklingen av miljøstrategier hos Entra ASA og holder en viktig rolle for å utvikle flere innovative prosjekter. Han har vært involvert i Smartbygg på Powerhouse Brattørkaia, Trondheim som Prosjektleder.

Trond har en omfattende portefølje av flere miljøprosjekter som Breeam in-use og Cradle to Cradle og vært i entra siden 2008.

Erfaring: - Ansvarlig utvikling Entras miljøstrategi 2021 - Prosjektleder digitalisering og behovstyrt service på Entras heisportefølje - Prosjektleder utvikling av teknisk support i Entras kundesenter - Prosjektleder Smartbygg på Powerhouse Brattørkaia, Trondheim - Ansvar for utvikling av Entras miljøstrategi. 2018-2020. - Medlem av "Advisory board" i Powerhouse-alliansen. 2015- - Leder av teknisk fagteam i Entra med ansvar for teknisk rådgiving og innovasjonsprosjekter 2011-2017 - Prosjektleder utarbeiding av forvaltningsplan for fredede eiendommer. 2014-2015. - Energiledelse eiendomsportefølje 130 bygg. 2012-2017 - Prosjektleder miljøprosjekter som Breeam in-use og Cradle to Cradle. 2013-2014. - Prosjektleder risiko og sårbarhetsanalyse av eiendomsportefølje. 2013-2014. - Prosjektleder etablering Entras kundesenter og implementering av CRM system. 2011-2012. - Teknisk sjef i Entra 2008-2011 - 8 års erfaring som avdelingsleder og regionsleder Reber Schindler Heis AS. 2000-2008.