NODA navn

Bærekraftseminar

Tid: 30.04.20 Kl. 08.15
Sted: Alta

Hva trenger nordnorske bedrifter for å jobbe mer bærekraftig? hvilken sertifiseringsordninger er aktuelle å ha? Vi stiller oss disse og mange andre spørsmålene under dagens seminar.

For å kunne utvikle arktisk må arkitekter være rigget for å kunne levere bærekraftige løsninger til en arktisk i endring.

Bransjen opplever et større og større fokus på bærekraftige løsninger fra bestillere, men mangler kunnskap på hvor man skal starte. Vi inviterer derfor til kunnskapsseminar med workshop.

Mål:

Vi starter med å arrangere et seminar der deltakere skal:

Hovedmålsetningen er:

Å skape et forum der arkitektene og andre kan diskutere, bli inspirert og få mer kunnskap om bærekraftige løsninger

Bærekraftseminaret vil fungere som kunnskapsinnhenting til konferansen Changing Arctic Cities i november.

Samarbeidspartner:

NODA medlemmer i Bodø, Tromsø, Alta, Bodø sentrum, Tromsø Næringsforening, Alta Næringsforening, Bodø næringsforening, Rødbanken, NAF/NAL, NLA, NIL, BoBy

Seminaret er støttet av Norsk Kulturråd og Troms og Finnmark fylkeskommune