NODA navn

Dialogmøte - Arkitektur i Nord-Norge

Tid: 09.05.19 Kl. 16.00
Sted: Tromsø

Er arkitektur i Nord-Norge annerledes enn andre steder?

Kjære arktiske arkitekter!

NODA ønsker å kaste lys over nordlig arkitektur ved å koordinere en søknad om finansiering av et forskningsprosjekt i samarbeid med relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Mulige problemstillinger kan være:

- Er det noen særtrekk ved arkitekturen i nord?
- Hvordan påvirker kultur, tradisjon og historie måten vi bygger på?
- Hvordan påvirker klima, vær og årstider utforming av bygninger, byer og tettsteder?
- Hvordan påvirker arkitekturen folks og steders identitet?

Vi inviterer til et dialogmøte og håper at mange vil delta og bidra med innspill til innhold i et mulig forskningsprosjekt. Vi vil presentere noen mulige finansieringskilder men kanskje har dere også noen forslag her? En del av prosjektet vil være å ha aktiviteter i Nord-Norge. Dette ønsker vi også innspill på.

Vi ser fram til å møte dere for å sette arkitektur på agenda i enda større grad i 2020.

Møteleder: Michele Widerøe, hun har med seg arkitekt Hallstein Guthu og senior forsker Trude Borch, begge er styremedlem i NODA.

Program:

16:00 Velkommen ved Michele Renee Widerøe, leder i NODA

16:10 dialog, innspill

17:00 pizza og drikke

17:20 innspill fortsetter

18:00 takk for i dag. For de som vil er vi invitert til åpningen av Senab Eikeland sitt showrom i sentrum (mat og drikke der også)

For de som ikke har anledning til å komme, skal vi prøve å få til en digital møteplass. Det er også mulig å sende innspill på mail til michele@no-da.no


Påmelding påkrevet på grunn av servering: michele@no-da.no


Bilder fra arrangementet kan du se her