NODA navn

Arkitekter inviteres til konsept-workshop

Tid: 10.06.22 Kl. 08.00
Sted: Hansnes

Temaet er arktiske byrom og sosial bærekraft.

Bli med på en dag med workshop som kan resultere i et oppdrag!

NODA inviterer sine arkitektmedlemmer fra hele Nord-Norge til å delta på workshop. Arkitekter som jobber med bygg, landskap og interiør skal jobbe tverrfaglig og på tvers av kontorer for å skisse konsepter for møteplasser i en arktisk kontekst.

Dette er en del av det større prosjektet «Inkluderende Arktiske Byrom». Pilot-prosjektet ble gjennomført i Tromsø. I år er vi på Hansnes i Karlsøy Kommune. Den tause kunnskapen samlet gjennom medvirkningen skal overføres til et design og til slutt blir resultatet bygget. Medvirkningen pågår nå!

Påmelding: post@no-da.no

Begrenset antall plasser!

Reisekostnader (inntil 4500kr) dekkes for at arkitekter skal kunne komme fra hele landsdelen. Felles transport t/r Tromsø organiserer NODA.

Agenda*

8:00 Oppmøte utenfor Scandic Ishavshotel
8:15 Ferge til Hansnes
9:15 Befaring
10:00 Konseptutvikling i grupper
12:00 Lunch
13:00 Konseptutvikling fortsetter
15:00 Presentasjon av forslag
16:00 Pause mens juryen er ute
16:30 Jury annonserer valgt forslag
16:45 Avgang fra Hansnes
18:00 Ankomst Tromsø


Jury

Innbyggere fra Hansnes som representerer bredden i befolkningen samt en arkitekt.

*med forbehold om endringer.


Stedet

Tusenårsstedet, Tusenårsplassen, Millenniumsparken - kjært barn har mange navn! Den ligger rett ved fergekaia - noe som betyr at alle som bor i Karlsøy Kommune enkelt har tilgang til dette stedet. Stedet har et u-utvunnet potensiale og er ikke særlig brukt idag. Med gode grep som kommer gjennom dette prosjektet skal dette bli et nytt samlingspunkt for innbyggerne i Karlsøy Kommune som de kan få stor glede av!