NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Build’n sip: Tromsøs fremtid?

Vi byr på en kveld med spennende oppgaver som vil lære deltakerne om arkitektur og Tromsøs fremtid på en morsom og interessant måte.

Nyheter:

DOGA-merket 2020

Har du et prosjekt hvor design og arkitektur har vært drivere for nye bærekraftige og nyttige løsninger?

"NODA til tjeneste" case trekkes frem i Stortingsmelding

Vi kan ikke annet å bli stolt på vegne av våre designere og caser som trekkes frem som et godt eksempel på hvordan kommuner skal jobbe med tjenestedesign.

Ny tjenestedesignbedrift i nord

Tre av NODAs tjenestedesignprogramdeltakere fra Tromsø har slått seg sammen å etablerert Norges nordligste tjenestedesignbyrå, med målet om å konkurrere om store nasjonale oppdrag. Denne etableringa er en av mange fantastisk ringvirkning av vårt NODA til tjenesteprogram og vi kan ikke annet enn å være stolt.