NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

BarePrat: Arktiske byrom

De arktiske byrommene er et mulighetsrom med stort potensial. BarePrat vil denne gangen handle om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode byrom.

Nyheter:

Intervju i dagens mårrasending på NRK Troms

Radiointervju om NODAs nye prosjekt: Inkludernede arktiske byrom

NODA i dagens avis

NODA er blitt invitert av Nordlys avisa om å uttale seg om hva som blir viktig i 2021.

Arktisk byromsprosjekt

Fantastisk nyhet: NODA har fått innvilget midler fra Arktis 2030 til et spennende byromsprosjekt!