NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Bransjetreff Alta

Velkommen til bransjetreff for Finnmark medlemmer og andre interesserte.
Løkkeveien 33, i Alta sentrum, Gjensidige gården

Nyheter:

Vi starter nå med rekruttering av årets TJENESTEDESIGNPROGRAM

Har DU lyst å gjøre som Bjørn, Carl Henrik, Hilde, Marianne, Tone, Tor Åge, Mette Marit, Eivind, Rune og Tina gjorde i fjor?

Hvorfor er design som omstillingsverktøy viktig for nordnorsk handelsnæring?

I forrige uke deltok NODA på næringslivslunsj, arrangert av Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Mener Nord-Norge kan bli ledende innen tjenestedesign

Flere og flere, både i privat og offentlig sektor benytter seg av tjenestedesign. Likevel havner oppdragene utenfor landsdelen vår. Det vil NODA gjøre noe med.