NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

BarePrat: Alfheim del 2

Bli med på BarePrat med tema: Tenketanken og idéer rundt fremtidig bruk.

Nyheter:

Build 'n sip: Kaipromenaden i Tromsø

Kaipromenaden i Tromsø er under utredning i Sentrumsplanen til Tromsø kommune. Vi inviterte tromsøværinger til å bygge ideer til sosiale møteplasser som skal gjøre Kaipromenaden til Tromsøs mest attraktive byrom.

Norsk-russisk kompetansesamarbeid

NODA har fått innvilget midler til et samarbeidsprosjekt med Arctic Art Institute ved Universitet i Arkhangelsk.

Ny sponsor til Designskolen

Norconsult Tromsø er stolt sponsor av designskolen!