NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Bransjetreff Bodø

Velkommen til bransjetreff for Nordlands medlemmer og andre interesserte.

Gnist Arkitekter, Sjøgata 5, 8006 Bodø.

Nyheter:

Tips til fremgangsmåte for nye kommunevåpen av Grafill

Grafill ser at det i disse dager skal utformes nye kommunevåpen etterhvert som kommunene slås sammen. Som bransjeorganisasjon for designere og illustratører ønsker vi å være tydelig på hvordan en slik prosess bør foregå. Mange designere i de lokale kommunene kontakter oss om det de opplever som urettferdige eller useriøse konkurransevilkår.

Samfunnsutfordring: Deltakelse, inkludering og nærhet

Dette står på agendaen når Innovasjon Norge, KS og Bodø kommune arrangerer Regional Møteplass i Salten. Grunntanken er å være en møteplass for kommunene i Salten, offentlige, private og ideelle aktører som ønsker å skape noe sammen som er både samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig.

Nordnorsk arkitektur

Ressursdatabase for arkitektur i Nord-Norge