NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

BarePrat: Krykkja i byen

Krykkja i byen – fra utfordring til mulighet.

Nyheter:

Lytt til første podcastepisode NÅ!

Nå kan du høre første episode av NODAs egne podcast «Det du vil vite om design og arkitektur».

Byromsprosjektet går over i neste fase

Etter en spennende fase hvor fokuset har vært rettet mot brede og inkluderende involveringsprosesser går vi nå over i neste fase.

Designskole i sommer

NODA skal levere aktiviteter på Tromsø kommunes nye sommerskolesatsing!