NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer

Arrangement

PÅFYLL: Arts and culture as demographic tools - some secrets

Håvard Lund from the Arctic Hideaway presents his reflections on arts and culture as demographic tools.

Nyheter:

NODA på tur!

NODA drar på tur i Nordland i desember - kom og hils på oss.

PÅFYLL in Bodø

NODAs members in Bodø wished for a place to gather, share ideas and show their work. Therefore we made a lecture series with the aim of providing professional and social replenishment in Bodø.

Designskolen Høst 2023

Designskolen er etablert for å gi et tilbud til barn og unge etter skoletid og i ferier for å gi opplæring i design og arkitektur. DARK_ung har arrangementer i løpet av skoleåret og designene som barn og unge lager blir stilt ut på DARK_ung festivalen som arrangeres hver vår.