NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Morrakaffe: WAYAWAYA

Nye og uventede samarbeid, omstilling og innovasjon

Nyheter:

Bidrag til Arctic Innovation Week

Arctic Innovation Week 2020 er i gang, og NODA er med!

Innspill til Nordområdemelding

Om nord for nord!

I forbindelse med Us innhenting av innspill i nord til Nordmorådemelding har NODA levert flere innspill med fokus på design og arkitektur og viktigheten av å styrke fagmiljøene i nord.

Her er våre innspill:

Innspill til arbeidet med kaipromenaden i Tromsø

Kaipromenaden i Tromsø er under utredning i Sentrumsplanen til Tromsø kommune. Vi inviterte tromsøværinger til å bygge ideer til sosiale møteplasser som skal gjøre Kaipromenaden til Tromsøs mest attraktive byrom.