NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Tjenestedesign workshop

I samarbeid med Innovasjon Norge Arktisk ønsker vi velkommen til introduksjons workshop i Tjenestedesign i Vadsø under Arctic Innovation Week

Nyheter:

NYE STEMMER: Innsiktsarbeidet er i gang

En uke. En landsdel. Fire workshop. 14 dybde-intervju. 100 nye stemmer.

Intervju i Arkitektnytt

Vi snakker om DARK med Arkitektnytt.

Nå er vi klarer for DARK

Her er hele programmet! og det er ikke småtteri