NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Seminar: arctic urban spaces

A seminar with speakers from the arctic region.

Nyheter:

NODA med foredrag på March skole i Russland

Som en del av vårt samarbeidsprosjekt med nord-Russland stiller vi med foredrag på March arkitekturskole i Moskva.

Kronikkserie om inkluderende arktiske byrom

NODA har invitert noen utvalgte engasjerte aktører i Tromsø til å skrive om hva de mener er et inkluderende byrom.

Styret i NODA

Vi ønsker det nye styret velkommen, vi ser frem til det kommende året med dere på laget!