NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Nyheter:

Dette er NODA til tjeneste

To programmer er nå gjennomført. Et i 2018 og et i 2019!

Åpningstale lunsjdebatter

Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen åpnet lunsjdebattdagene

NYE STEMMER presentasjon

Perspektivmelding for "nye stemmer" ble presentert på Agenda Nord-Norge i Narvik