NODA navn

Hva skjer innen design og arkitektur i Nord-Norge?

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper. Mer?

Arrangement

Bransjetreff Bodø

Velkommen til bransjetreff for Nordlands medlemmer og andre interesserte.

Gnist Arkitekter, Sjøgata 5, 8006 Bodø.

Nyheter:

Samfunnsutfordring: Deltakelse, inkludering og nærhet

Dette står på agendaen når Innovasjon Norge, KS og Bodø kommune arrangerer Regional Møteplass i Salten. Grunntanken er å være en møteplass for kommunene i Salten, offentlige, private og ideelle aktører som ønsker å skape noe sammen som er både samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig.

Nordnorsk arkitektur

Ressursdatabase for arkitektur i Nord-Norge

Strålende samarbeid mellom Norges Arktiske Universitet og NODA.​

Michele Widerøe har vært næringslivsmentor for etterutdanningstilbud om stedsutvikling ved UIT.