NODA navn

Nordnorsk Design- og Arkitektursenter for unge

NODA_ung har som formål å gi barn og unge en best mulig opplæring rundt design og arkitektur. NODA_ung bidrar til å skape interesse og forståelse for arkitektur, design, samfunnsplanlegging og byutvikling. Målet er å utvikle, inspirere og motivere flere unge til å ta design- og arkitektur utdannelse, og slik bidra til en mer brukersentrert, estetisk, og bærekraftig landsdel.

NODA_ung består av tre deler:
- Unge byutviklere
- Designskole for alle; DARK_ung
- DARK_ung festival

Under kan du lese noen av aktivitetene til NODA_ung.

Aktiviteter:

Skøytedisco

Målet er å vise hvordan vi kan ta i bruk arktiske uterom i Tromsø på en annerleders og inkluderende måte. Ikke bare blir det gøy, men også en fin måte å være i fysisk aktivitet for alle deltakerne. Vi sørger for god stemning.


DARK_ung: plakatdesign

Er du glad i å tegne og være kreativ? I samarbeid med Tvibit sin UNG satsing; Kreativ Tirsdag, inviterer vi til kurs i plakatdesign.

DARK_ung: festival 2023

I år skal barn og unge være med å bygge en stor installasjon på biblioteket!

Designskole for alle: DARK_ung

Designskolen er etablert for å gi et tilbud til barn og unge etter skoletid og i ferier for å gi opplæring i design og arkitektur. DARK_ung har arrangementer i løpet av skoleåret og designene som barn og unge lager blir stilt ut på DARK_ung festivalen som arrangeres hver vår.

DARK_ung: Build n Brus

Hei ungdom! Vis oss din ideelle møteplass! Hvordan kan det være på pyramiden?

Bli med oss å bygg modell og drikk brus.

NODA på yrkes- og utdanningsmessene i Nord-Troms

Vi har blitt invitert på yrkesutdanningsmesse for å promotere design og arkitektur i Nordreisa og Nordkjosbotn, initiativtaker Nikolai Sabel fra Lokalt Byrå og Victoria Brønlund fra NODAs Fagråd blir med for å vise fram forskjellige retninger innen design- og arkitektur.

Sirkulærøkonomi i praksis

Det skal bygges en ombrukspaviljong av skrot fra byggeplasser. Sammen med elever fra bygglinja på Kvaløya VGS skal vi vise hvordan skrot blir til ressurs.

Unge lovende

Vil du bli designer eller arkitekt?
Er du nysgjerrig på hva fagene er?

DARK_ung: Ukrainsk Design (Masterclass)

Guidet av en Ukrainsk designer skal vi lage egne mønster basert på egne navn.