NODA navn

Nyheter:

NODA søker prosjektleder for arkitektur og byutvikling

NODA søker prosjekteder for fagområde arkitektur- og byutvikling

Vil du bidra til å skape en sterk og aktuell landsdel ved hjelp av arkitektur og byplanlegging?

I dagens avis om NODA til tjeneste 1.0

Først inn i ny design: Jeg opplever dette som en ny tid.

I dagens avis om NODAs sommerfest

Nordnorsk design- og arkitektursenter arrangerte sommerfest ved Polarmuseet:

Feiret «sommeren» med 50-talls beachparty og lindy hoppers

I dagens avis om årets sommerfest

Vil ta Tromsø tilbake til 50-tallet med strandfest i Gamlebyen

NODA lover både liv og røre på den årlige bakgårdsfesten, som lørdag arrangeres ved havnebassenget på Skansen.

I dagens avis om vår workshop for en plastfri Tromsø

Foreslår tallerkener av fiskeskinn og snus i løsvekt for å minke plastforbruket

I dagens Våganavisa om Påfyll i Svolvær

Slik vi former arkitekturen, så former den også oss!

I dagens avis om vårt tjenestedesignprogram

På dette viktige området er nordnorske bedrifter dårligst i klassen. Nå vil hun gjøre noe med det!

Det politiske NODA

NODA er nå snart inne i sitt fjerde leveår og vi kan vise til betydelig aktivitet over hele landsdelen i denne perioden. På denne korte tiden har vi klart å etablere en medlemsmasse på nesten 780 medlemmer, fordelt på 130 bedrifter. 

Tjenestedesignprogrammet 2018 søker caser

NODA lanserer med støtte fra Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune Tjenestedesignprogrammet NODA til tjeneste 2018, for å tilby bedrifter og organisasjoner faglig kompetanseheving og bedre vilkår for vekst og utvikling.