NODA navn

Nyheter:

Lys er viktig!

Det har vi som bor i Nord-Norge forstått. 

NODA jubler i dag

På siste kommunestyremøte ble det formannskapets innstilling om driftstilskudd til NODA vedtatt. NODA tildeles 300 000 kr til drift.

Finnmarkfylkeskommune blir med

Daglig leder i NODA Michele Renee Widerøe og styremedlemmer Hallstein Guthu og Karine Pedersen var i fantastiske Vadsø i dag. 

I dagens avis om NODAs sommerkurs i emballasjedesign

Mandag og tirsdag denne uken avholder NODA (Nordnorsk design- og arkitektursenter) kurs i emballasjedesign for barn og ungdom på Polaria.

Fylkesråd for kultur og næring har innvilget 1 million kroner til NODA

Det ble en fin start på sommeren da Nordnorsk Design- og arkitektsenter (NODA) fikk bevilget 1 million kroner over to år av Troms Fylkeskommune til videre drift. 

I dagens avis om NODA til tjeneste 1.0

Andøyposten har skrevet om vårt program

NODA søker prosjektleder for arkitektur og byutvikling

NODA søker prosjekteder for fagområde arkitektur- og byutvikling

Vil du bidra til å skape en sterk og aktuell landsdel ved hjelp av arkitektur og byplanlegging?

I dagens avis om NODA til tjeneste 1.0

Først inn i ny design: Jeg opplever dette som en ny tid.

I dagens avis om NODAs sommerfest

Nordnorsk design- og arkitektursenter arrangerte sommerfest ved Polarmuseet:

Feiret «sommeren» med 50-talls beachparty og lindy hoppers