NODA navn

Nyheter:

I dagens Våganavisa om Påfyll i Svolvær

Slik vi former arkitekturen, så former den også oss!

I dagens avis om vårt tjenestedesignprogram

På dette viktige området er nordnorske bedrifter dårligst i klassen. Nå vil hun gjøre noe med det!

Det politiske NODA

NODA er nå snart inne i sitt fjerde leveår og vi kan vise til betydelig aktivitet over hele landsdelen i denne perioden. På denne korte tiden har vi klart å etablere en medlemsmasse på nesten 780 medlemmer, fordelt på 130 bedrifter. 

Tjenestedesignprogrammet 2018 søker caser

NODA lanserer med støtte fra Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune Tjenestedesignprogrammet NODA til tjeneste 2018, for å tilby bedrifter og organisasjoner faglig kompetanseheving og bedre vilkår for vekst og utvikling. 

Unik mulighet for NODAs medlemmer

Har du lyst å lære tjenestedesign som metode- og praksis? Dette er en unik mulighet å øke kompetansen din mens du jobber med reelle oppgaver og utfordringer (caser) som du kan ta inn i porteføljen din. 

NODA har fått ny ansatt

Marte Wiik er ansatt i 40 % stilling i NODA TIL TJENESTE - Tjenestedesignprogrammet 2018

NODA til tjeneste: Tjenestedesignprogrammet 2018

Med støtte fra Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune er NODA endelig i gang med Tjenestedesignprogrammet 2018. Vi skal jobbe med kompetanseheving innenfor tjenestedesign i Nord-Norge. 

Foredrag under årets Peter F. Hjorts-seminarets kunnskapsfrokost

NODA holder foredrag om tjenestedesign 

Appell fra Tromsø politikker: Jarle Heitmann (AP)

Desentraliser DOGA til regionene – Styrk NODA i Tromsø!