NODA navn

Tjenestedesignprogrammet 2018 søker caser

NODA lanserer med støtte fra Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune Tjenestedesignprogrammet NODA til tjeneste 2018, for å tilby bedrifter og organisasjoner faglig kompetanseheving og bedre vilkår for vekst og utvikling. 

Tjenestedesign brukes til utvikling, planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske elementer. Det er en metode for å forbedre kvalitet, samhandling og kommunikasjon med brukeren i sentrum.

TJENESTEDESIGN VIRKER
Utdanningsetaten tok utgangspunkt i elevenes beskrivelser av ideelt utdanningsløp og fikk en ny opplæringsmodell som applauderes av elever og arbeidsliv.
Oslo Universitetssykehus reduserte ventetiden på utredning og behandling av brystkreft med 90% fordi de tok utgangspunkt i pasientens behov.
Skien kommune oppnådde en besparelse på 5-10 mill kroner etter en prosess ledet av tjenestedesignere og involvering av alle ansatte i sin omsorgstjeneste.

PRAKTISK NYTTEVERDI
NODAs medlemmer – designere og arkitekter – vil i løpet av 22 uker jobbe med din oppgave/case med utgangspunkt i en utfordring i din bedrift/ organisasjon. De vil ved avsluttning av kursforløpet, presentere en pilot på hvordan din utfordring kan løses. Melder du på din bedrift/organisasjon vil du samtidig få kompetanseheving på høyt faglig nivå og kunnskap om metodikk du kan bruke i andre prosjekter.

INNOVASJON & UTVIKLING
NODA til tjeneste
 er et samlingsbasert utviklingsprogram som går fra juni til november, basert på fem samlinger over en til to dager, hvor ti NODA-medlemmer og ti bedrifter/organisasjoner fra det offentlige og private i Nord-Norge jobber med sin egen utfordring/case. 

Undervisningen ledes av Halogen, ett av landets fremste byrå innen tjenestedesign. Jonathan Romm som er en av foreleserne, er tidligere Pro-rektor, Instituttleder og Førsteamanuensis på Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og er blant de mest erfarne innen fagfeltet i Norge.

HVA KREVES DET AV DEG?
Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Designerne vil legge rundt 29 dagsverk i jobben med din case, mens du må påregne om lag 18 dagsverk inkludert samlingene. Mellom samlingene gjennomføres det innsiktskartlegging, analyser og brukerundersøkelser med mer, utført av kursdeltakerne.

HVORFOR ET TJENESTEDESIGNPROGRAM?
Svært mange oppdrag som krever designfaglig kompetanse havner utenfor vår landsdel. Det er flere grunner til det, men en vesentlig årsak er at næringene i landsdelen vet for lite om designkompetansen arkitekter og designere besitter og har manglende kunnskap om fagets omfang og rekkevidde.

FLERE FORDELER
Det er flere fordeler med å være med NODA til tjeneste. Du vil få økt synlighet gjennom media basert på kommunikasjonsstrategien som er lagt, slik at alle interessenter i regionen vil kunne få ny innsikt om de mulighetene som ligger i tjenestedesign. Ved å delta i NODA til tjeneste, lærer du å arbeide med tjenestedesignmetodikk som du tar med tilbake i din bedrift. I tillegg får du et team som i løpet av disse 22 ukene forløpet varer, som vil arbeide dedikert for å finne løsning (-er) og muligheter på deres utfordringer. 

HVA ER TJENESTEDESIGN? 

Disse videoene gir en kort innføring i hva tjenestedesign er, og verdien av det. 

- What is service design?

What is the value of service design?

- What is service design?

- Eksempler på tjenestedesign i Nordiske land


PROGRAMSAMLINGER

Samlingene vil legges til Tromsø og Bodø og vare fra ca. kl. 09:00 – 17:00.
SAMLING 1: 14.-15. juni (2 dager)
SAMLING 2: 16. august (1 dag)
SAMLING 3: 13. september (1 dag)
SAMLING 4: 04. oktober (1 dag)
SAMLING 5: 01. november (1 dag, med påfølgende middag ettermiddag)

PRIS
70 000 Kr

Ta gjerne kontakt for mer info: marte@no-da.no