NODA navn

NODA til tjeneste: Tjenestedesignprogrammet 2018

Med støtte fra Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune er NODA endelig i gang med Tjenestedesignprogrammet 2018. Vi skal jobbe med kompetanseheving innenfor tjenestedesign i Nord-Norge. 

Prosjektet skal heve kompetansen til 10 av NODAs medlemmer og 10 bedrifter fra landsdelen. Vi har spurt NODAs leder, Michele Widerøe, hva dette handler om.


Hvorfor et tjenestedesignprogram?
 
Det er et faktum at svært mange oppdrag som krever designfaglig kompetanse havner utenfor vår landsdel. Det er nok flere grunner til dette, men en vesentlig årsak er at næringene i landsdelen vet for lite om kompetansen vi allerede sitter på og kunnskap om fagets omfang og rekkevidde. I tillegg er foretakene innen design og arkitektur spredt, i likhet med næringene som ønsker å nyttiggjøre seg av dem. Det er også et faktum at det er mange små enheter og få faglige felles treffpunkt.

Hvordan skal det jobbes?
NODA til tjeneste er et utviklingsprogram som i første omgang skal gå over ett år, hvor aktører fra det offentlige og private i Nordland og Troms jobber sammen med NODAs medlemmer med sin egen reelle case. Da får vi vist bredden i hvordan tjenestedesign kan brukes til planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske elementer. Alle partnere får økt kompetanse på hvordan tjenestedesign kan bidra til å forbedre kvalitet, samhandling og kommunikasjon mellom avsender og mottaker. NODA, som en viktig aktør for å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord, vil også via dette året få et atskillig større innblikk i hva som er behovene og ønskene i landsdelen. Slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden. 

Hvordan ser programmet ut?
NODAs 10 utvalgte medlemmer og 10 deltakerne fra det private og offentlige, med sin egen case, vil i løpet av ett år, basert på fem samlinger, få en robust kompetanse med høyt faglig innhold. Siden deltakerne jobber med reelle caser med støtte fra et av Norges fremste byråer innen tjenestedesign, Halogen, gir det en intensiv kompetanseheving de ikke ville fått i form av et tradisjonelt kurs. De vil være direkte utviklingsaktører som i fremtiden vil bidra til ny verdiskapning i Nord-Norge.

Flere fordeler med å være med NODA til tjeneste?
I tillegg til å sitte igjen med ny kunnskap du kan bruke i andre prosjekter, har du konkret forslag til løsning/prototype du kan ta direkte inn i handlingsplanen til din bedrift. Som medlem av NODA vil porteføljen din bestå av en reell case, i tillegg til all kunnskap om de andre casene fra samlingene. Du vil få økt synlighet gjennom media basert på kommunikasjonsstrategien som er lagt, slik at alle interessenter i regionen vil kunne få ny innsikt om de mulighetene som ligger i tjenestedesign.

Prosjektgruppen til NODA til tjeneste brenner for å heve kompetanse, innovasjon og utviklingsarbeidet i Nord-Norge. Daglig leder i NODA; Michele Widerøe, leder for tjenestedesignprosjektet; Marte Wiik, nestleder i styret til NODA; Sylvi Barman-Jenssen, Byråleder for Røst kommunikasjon; Simen G. Fangel og fra fagrådet; Siw Bang Larsen som sitter i NODAs fargråd for Grafill.

Faglig ansvarlig er Halogen AS, som er et av Norges ledende byråer innen tjenestedesign, brukeropplevelser, digitale løsninger og kritiske systemer. Fra Halogen vil Jonathan Romm og Mari Siljeholm holde samlingene.

Kontakt oss for mer info: marte@no-da.no