NODA navn

NODA jubler i dag

På siste kommunestyremøte ble det formannskapets innstilling om driftstilskudd til NODA vedtatt. NODA tildeles 300 000 kr til drift.

Dette er en fantastisk nyhet til vår organisasjon som ikke hadde klart seg foruten kommunal støtte. 

Forslaget ble fremmet av Jarle Heitman som er Aps gruppeleder på vegne av de tre samarbeidspartiene i formannskapet . Vi retter en stor takk til Samarbeidspartiene Ap, Rødt og SV og til de andre partiene som stilte seg positiv til tilskudd til oss.

«Et av hjertesakene mine er å sikre NODA – Nordnorsk Design- og Arkitektursenter driftsmidler til å kunne ivareta en viktig oppgave, som kan bidra til at vi får større fokus på god design og arkitektur, i et senter som altså har hovedsete i Tromsø.» J.H

 Om NODA:

NODA er en medlemsorganisasjon og samarbeidsarena. I dag har vi 800 medlemmer i hele landsdelen og like spredte aktiviteter. 

 "NODA skal utvikle og bygge kompetanse samt formidle og spre erfaringer om design og arkitektur i nord slik at ulike utfordringer både på profesjonelle og private arenaer kan gis bedre løsninger gjennom nye synsvinkler og tverrfaglighet".