NODA navn

I dagens avis om vårt tjenestedesignprogram

På dette viktige området er nordnorske bedrifter dårligst i klassen. Nå vil hun gjøre noe med det!

- Det hele handler om å sette seg inn i kundens verden.

Polaria ligger annt til å fått plass. Remiks ligger annt til å fåplass. Men fortsatt er det tre plasser igjen til spennende bedrifter i Troms som vil forbedre sine produkter og tjenester, utvikle nye tilbud – og få fornøyde lojale kunder og brukere.

- Vi har fått lov til å være med, og vi gleder oss veldig. Det vil bli arbeidskrevende, og involvere oss alle som jobber her, men vi håper på noen aha-opplevelser, sier relativt nytilsatt daglig leder ved Polaria, Anne Grete Johansen.

Verktøyet heter tjenestedesign – noe som høres ut som et nymotens ord. Men tenk litt på hvordan du som kunde oppfatter Flytoget. Synes du at selskapet kommuniser godt med deg? Har lagt til rette for at du hurtig og effektivt skal fraktes fra a til b? At Flytoget oppfatter ditt behov? Foretrekker du heller å reise med billigere NSB?

- Ingen eksempler her nordfra

I ettertid har også den nye terminalen ved Oslo Lufthavn Gardermoen brukt tjenestedesign og mottatt priser for det. Oslo Bysykkel er et annet prosjekt. Vi har ingen slike eksempler fra Nord-Norge.

- Tjenestedesign er underkommunisert i Nord-Norge. Det er egentlig en veldig effektiv metodikk for å analysere sine tjenester sett gjennom kontaktpunktene med kundene, sier Michele Renee Widerøe, leder av Nordnorsk design og arkitektursenter (NODA).

Hvordan tenker en designer og en arkitekt når de skreddersyr et produkt til sin bruker? Det handler på mange måte på å se verden fra kundens side. Nå skal designere og arkitekter utdannes videre til å bruke sine teknikker til å hjelpe bedrifter i å implementere slike teknikker til utvikling av andre tjenester. Til prosjektet kreves ti åpne og interesserte bedrifter i Nordland og Troms.  

- Bedriftene skal veiledes i å ta utgangspunkt i brukeren. Det handler om å skaffe seg kunnskap om hvordan tjenesten/produktet oppleves og fungerer hos brukeren. En har fokus på behovet og opplevelsen sett fra utsiden – og ikke behovet eller ønskene sett innad fra bedriften, sier hun.

Widerøe forteller at mange bedrifter gjennom denne metodikken oppdager flaskehalser de ikke ante eksisterte.

- Vi ønsker å bidra til å få inn fokus på tjenestedesign i nordnorske bedrifter. Vi har derfor startet et program hvor skal utdanne ti designere/arkitekter i Nord-Norge til å bli tjenestedesignere. Vi skal også ha med ti bedrifter eller etater i prosjektet; fem i Nordland og fem i Troms, sier NODA-lederen.

Bedriften får i prosjektet en tjenestedesigner som veileder til å løse et konkret mål/ eller problem i bedriften. Undervisningen er samlingsbasert – og mellom hver samling jobber bedriften sammen med sin designer, med bedriftens utfordring.

Til dette prosjektet har NODA fått støtte blant annet fra Nordland og Troms fylkeskommune.

- Vil skape bedre opplevelser

Anne Grete Johansen sier at de ønsker å bruke prosjektet til å videreutvikle opplevelsen til gjesten.

- Vi har vært her i 20 år og vi har vokst veldig. Huset har blitt litt trangt. Vi ønsker å finne ut hvordan vi kan bruke tjenestedesign til å forbedre gjestens opplevelse fra et besøk hos oss, sier Johansen.

Prosjektet vil være samlingsbasert med fem samlinger fordelt mellom Bodø og Tromsø.

Skape fokus og tilbud

Nord-Norge har ikke selskaper som tilbyr bedrifter hjelp med tjenestedesign. I særdeles liten grad er også metodikken brukt her i landsdelen.

Kundetilfredsheten til Flytogets brukere er høy. Flytoget var også det første tjenestedesignprosjektet i Norge.

På alle samlingene skal både bedriftscasene og designerne være med

I utgangspunktet ønsker NODA helst gode og store bedrifter – gjerne innenfor næringer som tradisjonelt ikke har hatt så sterkt kundefokus. Prisen for å delta er 70.000 kroner. Ved avslutting av programmet sitter bedriften igjen med en analyse av situasjonen, samt en pilot hvordan utfordringen kan løses. Bedriftene må ha ressurser til å bruke folk og til å implementere tjenestedesignen i etterkant. På denne måten vil bedriftens ansatte også få overført denne nye kunnskapen.

- I februar til neste år – når programmet er ferdig, skal det være en stor tjenestedesignkonferanse, sier Widerøe.

NODA har 700 medlemmer i landsdelen spredt på 135 bedrifter. Men en trenger ikke være medlem for å søke på dette programmet.

Jorunalist Linda Vaeng Sæbbe
Les saken her