NODA navn

I dagens avis om NODA til tjeneste 1.0

Andøyposten har skrevet om vårt program

Satser på Tjenestedesign
Av: Tord Viken

Nylig hadde prosjektet The Whale besøk av den velrenommerte interiørarkitekten Tone Bodøgård. Hun deltar i et nytt program for kompetanseheving innen tjenestedesign i regi av Nordnorsk Design- og arkitektursenter (NODA).

Tjenestedesign er ikke helt nytt, men begrepet er relativt nytt i offentligheten og har blitt viktig for å gjøre komplekse prosjekter innen offentlig og privat tjenesteyting bedre. Inntil nylig har det vært satset lite på dette i Nord-Norge, men det vil man nå gjøre noe med. Derfor har NODA hyrt inn Marte Wiik, som er grafisk designer og daglig leder av Designfabrikken på Andenes, til å lede et program for kompetanseheving innen tjenestedesign. Programmet har fått midler fra Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Kulturrådet.

Kompetanseheving
– Fremveksten av tjenestedesign har skjedd parallelt med at tradisjonelle plan-metoder i næringsliv og offentlig byråkrati blir stilt overfor stadig mer komplekse utfordringer. Med tjenestedesign oppnår man bedre resultater med fokus på brukernes behov. Derfor øker nå etterspørselen på feltet tjenestedesign og behovet utløser en mulighet for økt verdiskaping både for tilbydere og kunder i dette markedet i Norge, opplyser Marte Wiik om på vegne av NODA.

The Whale er case
I tjenestedesignprogrammet har man plukket ut 10 ulike prosjekter/caser hvor blant andre Romskipet Aurora og The Whale inngår. Hvert prosjekt tildeles en erfaren designer som både skal tilegne seg kompetanse innen tjenestedesign, i tillegg til å tilføre prosjektet dette perspektivet. Tone Bodøgård har fått The Whale som case. Hun har allerede satt sitt preg på flere populære steder i Bodø som interiørarkitekt og kreativ leder for Løwini AS, som driver med design og prosjektledelse. Et av hennes siste prosjekter er Hundholmen bryggehus og gastropub som har høstet lovord for sitt design, men ikke minst har blitt veldig populært i Bodø.

Brukernes ståsted
Vi spør henne, hva handler egentlig tjenestedesign om:

• Det handler om å se et prosjekt fra brukernes perspektiv. Det er avgjørende for hvor godt et prosjekt skal bli at man ser helheten i det som bruker. Derfor er denne konseptutviklingsfasen som The Whale er inne i veldig viktig. Sammen med Camilla Ilmoni, som er daglig leder Andøy reiseliv og delprosjektleder i The Whale, har de i et par dager jobbet intenst med å se på hva The Whale som konsept kan utvikles til. Allerede før hun landet ble Tone Bodøgård mektig imponert over Andøy sett fra luften.

• Dere har noe helt spesielt her i dette naturlandskapet som det er viktig at dere tar godt vare på, for maken finnes ikke i verden, sier hun. Når det gjelder prosjektet The Whale er hun like engasjert.

• The Whale er unikt prosjekt som har hatt en veldig bra fremdrift så langt, og jeg er veldig glad for at jeg kan være en liten del av det. Nå er det viktig at man konkretiserer visjonene i konseptet, samtidig er det viktig at man tar seg tiden til å utvikle et bra konsept for The Whale. På tomtebefaring med Camilla Ilmoni på Andenes utbryter hun:

• Dette er jo bare en fantastisk beliggenhet! Hun fremhever det gode samarbeidet med Camilla Ilmoni og gode møter med andre involverte i prosjektet. Tone Bodøgård fikk også møte hval på hvalsafari, noe som gjorde stort inntrykk.

Hvalopplevelse

Et møte med hvalen er et møte med deg selv, det er noe å tenke på når The Whale skal utvikles videre, sier hun før hun reiser. I slutten av november i år vil hennes prosjektarbeid for The Whale presenteres. Hun blir da en av de første i regionen med formell kompetanse innen tjenestedesign.