NODA navn

I dagens avis om NODA til tjeneste 1.0

Først inn i ny design: Jeg opplever dette som en ny tid.

Interiørarkitekt Tone Bodøgaard. Tar utdanning som tjenestedesigner.

Bodøværingene Tone Bodøgaard og Bjørn Heggdal blir to av de aller første med formell kompetanse på tjenestedesign i Nord-Norge.

Sammen med åtte andre nordnorske designere deltar de i et program i regi av Nordnorsk Design og Arkitektursenter. I et halvt år skal de jobbe sammen med hver sin nordlandsbedrift for å skreddersy et konsept for bedriftenes virksomhet.

Det er totalt fem designere fra Nordland og fem fra Troms som tilsvarende har hver sin casebedrift fra samme fylke.

– Innholdet i alle typer prosjekter blir viktigere og viktigere og kravene til kvalitet og bærekraft øker, starter Bodøgaard ut med for å forklare hvorfor hun vil investere av sin tid for å lære mer om tjenestedesign.

 

Sømløs opplevelse

Bodøgaard som er interiørarkitekt skal jobbe sammen med andenesbedriften Whale om utviklingen av deres helt nye turistsatsing. Konkret handler det om å gripe tak i hvordan de som skal besøke dem opplever alt fra turistsenteret til selve opplevelsen de tilbyr. Målet er at alt skal være sømløst.

Kundene skal på en mest mulig smidig måte kunne gå hele veien fra bestilling og helt til avreise. For å lykkes er det avgjørende at man klarer å finne ut hva brukerne og kundene ønsker seg, presiserer Bodøgaard.

 

Mye skal skje i nord

Bodø står også overfor mange komplekse utviklingsprosjekter og tjenestedesign skal være med å forme innholdet ut fra brukernes behov, fortsetter industridesigner Bjørn Heggdal om sin motivasjon for å fylle på med kompetanse.

Han trekker fram prosjektet «smart by» som et svært nærliggende eksempel på at tjenestedesign vil bli etterspurt. Utviklingen av en «Smart by» stiller nettopp de kravene til innovasjon og næringsutvikling der tjenestedesign blir et veldig viktig verktøy.

 

Ikke bare tekno

Et nøkkelområde er å finne nye tverrfaglige løsninger. Bruk av ny teknologi blir åpenbart viktig, men både Heggdal og Bodøgaard minner om at tjenestedesign handler om mye mer enn det. I et bygg må det være enkel tilgang til kaffemaskin og toaletter. Lokaler må designes for å unngå at det blir kø, skilting og informasjon må være der det er naturlig.

- Brukerne må oppleve alt som enkelt og intuitivt, poengterer duoen.


Et annet viktig poeng er at man ved å koble inn eksperter på tjenestedesign skal fange opp problemer før de oppstår. Bedriftene skal tilføres kunnskap om hvordan deres konsept faktisk vil fungere.

– Ofte er man nødt til å justere et bygg etter åpningen i stedet for å fange opp dette før man går i gang, sier Bodøgaard om en vanlig problemstilling.

I Oslo er det allerede kø av dem som oppsøker dem, mens her nordpå er det relativt nytt.

– Slik sett er det vi gjør et nybrottsarbeid, legger daglig leder Michele Renee Widerøe i Nordnorsk Design og Arkitektursenter til.

 

– Jeg opplever det litt som vi er på vei inn i en ny tid, sier Bodøgaard om det hun er med på.

I februar neste år skal de nordnorske bedriftene og deres designere presentere sitt arbeid på en konferanse.

– Sted er ikke bestemt, men det blir en nasjonal konferanse der vi skal vise hva vi har kommet fram til, sier Widerøe.

 

Kommer for fullt

Tjenestedesign er forrørig på full fart inn i alle sektorer.

– Økonomien i hele verden består av at vi selger varer og tjenester: Design har nesten bare vært knyttet til varer selv om ca. 80 prosent av landenes brutto nasjonalprodukt er knyttet til tjenesteproduksjon, innleder fagansvarlig Jonathan Romm i Halogen om temaet. 

De har fagansvaret for programmet til Nordnorsk Design- og Arkitektursenter som går over ett halv år med fem samlinger fordelt på Bodø og Tromsø.

Tjenestedesign inngår i dag i blant annet utdanninger både på NTNU og ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Programmet Tone Bodøgaard og Bjørn Heggdal deltar i gir dem ikke en beskyttet tittel som tjenestedesigner, men dette er fullt ut formell kompetanse forsikrer Romm.

Det er også stilt krav til tidligere utdanning og erfaring for i det hele tatt å kunne delta i programmet.  

Romm forteller videre at begrepet tjenestedesign dukket opp rundt årtusenskiftet, men først bare innenfor akademia og forskning. De siste årene har norske bedrifter og det offentlige begynt å etterspørre hjelp far dette fagfeltet.     

Foto: Per Torbjørn Jystad

Av Per Torbjørn Jystad

Publisert:

17. juni 2018, kl. 07:06

Artikkelen kan du lese her: AvisaNordland