NODA navn

Fylkesråd for kultur og næring har innvilget 1 million kroner til NODA

Det ble en fin start på sommeren da Nordnorsk Design- og arkitektsenter (NODA) fikk bevilget 1 million kroner over to år av Troms Fylkeskommune til videre drift. 

Målet er å bygge og utvikle kompetansen innenfor design og arkitektur i nord. Samt videreføre og styrke en arena for aktører innen design- og  arkitektur med nordnorsk fokus


Penger til næringsutvikling

Nasjonalt er det stor satsing på bruk av design- og arkitektur som verktøy for næringsutvikling. Denne kompetansen er svært viktig for alle næringer. Troms fylke ønsker å være med på denne utviklingen og gir støtte til NODA.

Et av næringsutviklingsprosjektene NODA er godt i gang med er tjenestedesignprogrammet ”NODA til tjeneste”. Programmet tilbyr bedrifter og organisasjoner faglig kompetanseheving og bedre vilkår for vekst og utvikling.  Målet med programmet er å utvikle bedre tjenester med fokus på brukeren.

I tilsagnsbrevet skrives det:

Et senter som NODA vil være viktig for Troms fylkeskommunes satsing på kreative næringer og vil kunne bidra til økt verdiskapning også innenfor andre næringer. For den regionale utvikling i Nord-Norge er det viktig at slike ressurser bygges og utvikles i landsdelen.

”NODA bredt utvalg av aktiviteter og er godt spredt i Nord-Norge, dette syntes vi er veldig viktig.” – Sigrid Ina Simonsen (Fylkesråd for kultur og næring)

Skaper verdi

NODA ble etablert i 2014. NODA er en medlemsorganisasjon med snart 800 medlemmer som vokser raskt. NODA skal være en veiviser for utvikling og verdiskaping således som at de skal vise målrettet bruk av design og arkitektur. 

Glad for tilliten

Daglig leder Michele Renee Widerøe er svært glad for tilskuddet fra Troms fylkeskommune. 

”Støtten og tilliten fra Troms fylkeskommune betyr mye for NODA. Støtten gjør det mulig å fortsette det gode arbeidet vi gjør nå og videreutvikle NODA som organisasjon og få til flere spennende prosjekter”