NODA navn

Foredrag under årets Peter F. Hjorts-seminarets kunnskapsfrokost

NODA holder foredrag om tjenestedesign 

«Hva har Airbnb, Uber og Flytoget til felles? Alle bruker tjenestedesign for å optimalisere kundereisen.» Michele Renée Widerøe, leder i Nordnorsk Design- og Arkitektursenter

Vi bruker tjenester hver dag og er med (bevist og ubevist) på utvikling av disse. Det betyr at vi ikke kan stille oss likegyldige. Tjenestedesign er en metodikk og kreativ tilnærmelse for å levere helhetlige, forståelig og attraktive tjenester. Metodikken er relativ ny i Norge, og både privat og offentlig sektor benytter seg mer og mer av designere med denne type kompetanse.

resten av programmet finner du her