NODA navn

Finnmarkfylkeskommune blir med

Daglig leder i NODA Michele Renee Widerøe og styremedlemmer Hallstein Guthu og Karine Pedersen var i fantastiske Vadsø i dag. 

De har møtt både fylkesordfører og næringsavdelingen. NODA ser frem til enda sterkere tilstedeværelse og  samarbeid med vårt nordligste fylke.