NODA navn

Appell fra Tromsø politikker: Jarle Heitmann (AP)

Desentraliser DOGA til regionene – Styrk NODA i Tromsø!

I 2014 ble Design- og arkitektur Norge (DOGA) etablert i Oslo, gjennom en fusjon mellom Norsk Designråd og Norsk Form.

Designrådet jobbet inn mot næringslivet, mens Norsk Form jobbet med med arktitektur. DOGA skulle samle disse oppgavene i en organisasjon og ha en landsdekkende funksjon. I dag arbeider rundt 50 personer i DOGA.
Dessverre har det bredt seg en misnøye med organisasjonen, spesielt på at de har vært for sentraliserte. De har hatt et sterkt fokus på Oslo, hvor hovedkontoret ligger og de fleste arrangement er også der. Signaler fra design- og arkitektur miljøer i Nord-Norge er også at DOGA ikke harfokus på denne landsdelen og ikke holder seg oppdaterte på hva som skjer her nord.

DOGA klarer dermed ikke å ta ansvar for hele landet og kritikken fra lokale fagfolk i Nord-Norge, er at de ikke vet hva som skjer i denne landsdelen. Vi trenger selvsagt også en nasjonal aktør som kan fremme disse interessene i en nasjonal ramme. Men vi trenger også større satsing på regionene, hvor det konkrete arbeidet gjøres og blir ivaretatt.

Det er også bakgrunnen for at Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) fra Troms, har tatt tak i saken og stilt spørsmål til næringsministeren, hvor hun peker på at Doga bør legge til rette for mer samarbeid med tilsvarende miljøer i resten av landet. En samlet næringskomite tilrådde da også en omorganisering av kontoret, for å styrke sterke regionale fagmiljø innenfor design.

Jeg mener at DOGA bør slankes betydelig og midlene fordeles regionalt, altså til lokale design- og arkitekturmiljø i Norge.

I dag får de 70 millioner kroner, som kunne blitt langt bedre ute og mer effektivt i regionene, deriblant Nord-Norge.

I Tromsø har vi Nordnorsk design og arkitektursenter (NODA), som ledes av Michele Renee Widerøe. NODA ble etablert i 2014, og har siden vært opptatt av å være et kompetansemiljø, men også bidragsyter til å synliggjøre verdien av bruk av design og arkitekturkompetanse i Nord-Norge. De skaper møter punkter og arrangementer i hele landsdelene og de vet hva som er viktig for design- og arkitektur her nord.

Etter å ha fått innsikt i hva NODA betyr for Nord-Norge, må vi sikre dette miljøet. Men NODA sliter i dag med å få nok driftsmidler fra fylkeskommunene og kommuner rundt om i landsdelen, som allerede driver på begrensete budsjett. Derfor burde slike regionale miljøer nå få midler over statsbudsjettet. Det ville vært en viktig og riktig satsing på design – og arkitektur i hele landet.

Derfor : desentraliser Doga, bruk midlene der de virkelig vil merkes,  bl.a. hos NODA i Nord-Norge og Tromsø.

Jarles blogg finner du her