NODA navn

Vil flytte DogA ut av hovedstaden

Etter intern konflikt i det nasjonale Design og Arkitektur Norge (DogA) har flere ønsket å flytte senteret ut av hovedstaden og ut i distriktene. Både Nordnorsk Design- og Arkitektursenter (NODA) og Design Region Bergen (DRB) har kommentert denne saken i media.

NODA og DRB kommenterer saken på NRKs Østlandssending

Sak i Aftenposten med faktum om DogA:

Konflikter ved DogA koster dyrt
Uroen ved Design og Arkitektur Norge har hittil i år kostet over fem millioner kroner. 4,1 mill. er brukt på konsulenter.
I 2014 fusjonerte DogA og Norsk Form, og siden har det vert mye intern uro. Nå slutter Trude Gomnæs Ugelstad som administrerende direktør.
2017 tegner til å bli et blodrødt år for Design og Arkitektur Norge. Da daværende næringsminister Trond Giske i 2014 tok initiativet til å slå sammen Norsk Form og Norsk Designråd til én organisasjon, var målet å frigjøre midler til nye design- og arkitekturrelaterte aktiviteter. Men så langt har omstillingen kostet vel så mye.

Siden fusjonen har det hersket stor uro internt på DogA mellom de ansatte, styre og ledelse. Over 20 ansatte har sluttet, deriblant tre administrerende direktører og flere fagdirektører.

Etter tredje kvartal lå DogA an til en budsjettsprekk på nærmere én million kroner, hvorav 636.000 kroner var økte kostnader som ikke var budsjettert for 2017. Årsaken til budsjettsprekken er tiltak knyttet til det som i regnskapet beskrives som organisasjonsutvikling, faktaundersøkelse, strategi og juridisk bistand.

- Årsresultatet er ikke ferdig før i januar, så det kommenterer vi når det foreligger. Men vi jobber mot å gå i balanse, sier avtroppende administrerende direktør Trude Gomnæs Ugelstad til Aftenposten.

Aftenposten kjenner til at det har vært en rekke tilfeller hvor det blant annet har vært behov for å hente inn juridisk bistand. Dette bekrefter også administrerende direktør.

Store advokatutgifter
- Det er brukt juridisk bistand i arbeidsrett og i personalsaker, sier hun.

I en oversikt Aftenposten har fått tilgang til viser at DogA i løpet av inneværende år har brukt syv ulike advokatfirmaer, deriblant advokatkontorene Hjort, BA-HR og Schjødt. I 2016 ble det brukt tre. Da ble det brukt 180.707 kroner på juridisk bistand. I 2017 har dette økt til 774.550 kroner.

Aftenposten kjenner til at flere ansatte skal ha følt seg presset ut av DogA og har derfor søkt juridisk bistand via sin fagorganisasjon. Noen av disse sakene har også endt på bordet til Norsk Tjenestemannslag sentralt. Her har DogA-ledelsen måtte strekke våpen.

- Vi ønsker gjerne at de tillitsvalgte løser slike saker på lavest mulig nivå, men når dette ikke lar seg gjøre, kommer de til oss. Så det har vært noen saker, bekrefter forbundssekretær Tor Erik Granum i NTL. Han reagerer på at en statlig virksomhet bruker så mye penger på konsulenter og juridisk bistand, på noe som burde vært løst internt.

- Vi har alltid ment at staten og statlige selskaper bruker altfor mye penger på konsulenter, dette er et misbruk av statlige midler.

Vi har samme oppfatning rundt pengebruken på DogA, sier han.

- Kan du bekrefte at flere av sakene handler om at ansatte skal ha følt seg presset ut av ledelsen?

- Mye har vært i tråd med det du sier, der arbeidsgiver har vært nødt til å trekke seg tilbake på bakgrunn av usakligheter knyttet til dette. Og det har også vært bruk av avtaleverket som ikke har vært godt nok begrunnet, sier Granum.

- Behov for HR-kompetanse
- Det er behov for solid HR-kompetanse i fusjons- og omstillingsprosesser, og vi arbeider med å styrke denne kompetansen internt, sier Gomnæs Ugelstad om personalsituasjonen.

I tillegg til juridisk bistand har DogA også hentet inn eksterne konsulenter for å håndtere uroen. Totalt ble det i 2016 bokført honorarer til eksterne tjenester og konsulenter på 12,6 millioner kroner, hittil i 2017 ligger beløpet på 10,4 millioner kroner. Av totalsummen på eksterne tjenester i 2016 er 1,7 mill. kroner knyttet til ledelse og administrasjon av DogA. I år er dette økt til 4,1 millioner kroner.

Hoff & Høstmark er et av selskapene som er hentet inn. Dette selskapet, som spesialiserer seg på medarbeiderundersøkelser og lederevaluering, ble hyret inn i 2016 for å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse ved DogA. I 2017 ble de bedt om å lage en ny, denne gangen en faktaundersøkelse av arbeidsmiljøet på DogA. Hoff & Høstmark har pr. tredje kvartal 2017 fakturert 1,4 millioner kroner for dette arbeidet.

Forlot styremøtet
- Dette kommer jeg ikke til å kommentere, det er taushetsbelagt informasjon, sier Thomas Hoff, styreformann i Hoff & Høstmark.

Faktaundersøkelsen er flere ganger blitt behandlet av styret ved DogA, senest på styremøtet i forrige uke. Hver gang har både administrerende direktør Trude Gomnæs Ugelstad og administrasjonsdirektør Thrine Hallseter forlatt møtet. Administrerende direktør ønsker ikke å svare på hvorvidt dette skyldes at rapportene handlet om hennes forhold til de ansatte. Etter det Aftenposten kjenner til skal noen av de ansatte ha klaget på ledelsen til styret.

- Det er jo ikke unaturlig at styret også ønsker å ha noen dialoger uten noen fra administrasjonen til stede, det var tilfelle her, sier Gomnæs Ugelstad, og legger til:

- Som daglig leder har jeg fått innsyn i hele rapporten, og ansvar for å starte gjennomføring av de tiltak styret har besluttet.

Fikk etterlønn
Ved årsskiftet slutter Trude Gomnæs Ugelstad som direktør ved Design og arkitektur Norge etter bare halvannet år. Styreleder Toril Bariusdotter Ressem bekrefter overfor Aftenposten at Gomnæs Ugelstad får med seg etterlønn på nærmere én million kroner, etter at hun ble enig med styret om å si opp. Gomnæs Ugelstad hadde et åremål på seks år.

- Trude Gomnæs Ugelstad har inngått en avtale med styret om at hun fratrer sin stilling som daglig leder. Partene er enige om at en etterlønn på syv måneder er et fornuftig nivå, skriver styrelederen i en e-post til Aftenposten.

Med en årslønn på 1,2 millioner kroner betyr sluttavtalen at DogA må ut med 717.000 kroner. På toppen av dette får hun dekket advokathonorar på 5000 kroner og karrièreutvikling for ledere verdt 246.000 kroner.

- Fusjoner av organisasjoner og kulturer er krevende, det har det vært også på DogA. Jeg har ledet organisasjonen i en spennende og krevende periode, og lagt til rette for en stor endringsprosess. Nå mener jeg det trengs en annen type kompetanse i rollen som daglig leder, for å gjennomføre denne omstillingen, sier Gomnæs Ugelstad til Aftenposten.

Vet ikke alt
Styreleder Toril Bariusdotter Ressem har følgende kommentar på budsjettoverskridelsene i 2017;

- Et budsjett er en plan vi legger for å disponere våre midler best mulig ut fra mål og besluttede aktiviteter. Det vil alltid kunne oppstå kostnader som ikke er budsjettert, det skjer nok både hos din arbeidsgiver Aftenposten, i DogA og mange andre steder, skriver hun.

Verneombud Matti Lucie Arentz og hovedtillitsvalgt ved DogA, Celina R. Flatner, sier i en felles uttalelse til Aftenposten at målet nå er å samarbeide tett med ledelsen og styret for «å sikre en velfungerende organisasjon for fremtiden».

- Hva synes dere ansatte om at en statlig finansiert organisasjon bruker så mye penger på interne konflikter?

- Dette anser vi er et spørsmål til ledelsen.

- Føler dere ansatte noe ansvar for at DogA må leie inn dyre konsulenter for å få løst de konfliktene som er i organisasjonen?

- Det er styret som har bestilt tjenestene og eier rapportene.

_____________________________
Oppfølgning:

Tirsdag 9.januar 2018 - slik svarte næringsministeren på brevet fra vår politikker i næringskomiteen Cecilie Myrseth (AP) .

Næringsministeren Monica Mælen krever at Design og arkitektur Norge (DogA) må samarbeide tettere med tilsvarende miljøer i hele landet. Samtidig får hun kritikk av Ruth Grung (AP) i næringskomiteen som mener svaret fra Mælen er altfor passivt. DogA i sin tur svarer at de allerede har en omfattnede nasjonal aktivitet. Vi håper DogA tar til seg kritikken fra våre miljøer og komiteen og er åpen for et reel samarbeid.

Les mer her: https://www.aftenposten.no/osl...

_______________________________

Oppfølgning: Arkitektnytt har skrevet også en sak om dette.

9. Januar, 2018

Etter påtrykk fra Stortinget ber nå næringsministeren Doga om å være tydelige på hvordan de skal spre virksomheten sin nasjonalt.

https://www.arkitektnytt.no/ny...

_______________________________

Oppfølgning: Intervju med Monica Hanestad i Design Region Bergen.

Januar, 2018

Designmiljøet i Bergen vil ha Design- og arkitektur Norge (Doga) ut av Oslo. Måndag denne veka møtte dei kulturbyråden for å fremje sitt syn.

https://www.bt.no/kultur/i/BJj...

_________________________________

Oppfølgning:
Bergens Tidende redaktør følger opp saken med i kommentarer:

7. februar, 2018

Doga bør legges ned. Norsk design og arkitektur kan ikke forbedres fra et kontor i Oslo.

https://www.bt.no/btmeninger/l.

_________________________________

Oppfølgning: DOGA svarer Bergens Tidende redaktør

13. februar, 2018

Vår nasjonale rolle utspiller seg blant annet i samarbeid med andre nasjonale aktører, med departementer og direktorater som gagner hele landet. Vi vet også utmerket godt at det er mye vi ikke vet, ikke fanger opp eller får vite om. Så har også våre eiere i år utfordret oss, og bedt oss om å styrke vår nasjonale rolle.

https://www.bt.no/btmeninger/d...

_________________________________

Oppfølgning: DOGA svarer Bergens Tidende redaktør

17. Januar 2019 - Monica Hannestad fratrer sin direktørstilling

I November 2018 fikk Design Region Bergen avslag på sin søknad om NCE-status, og må som følge av dette omstruktureres. Styret ser i disse dager på hvordan organisasjonen skal arbeide videre, hvordan den skal organiseres og hvilken posisjon DRB skal ha i tiden fremover.

https://www.drb.no/aktuelt/mon...

_________________________________

Oppfølgning: DOGA svarer Bergens Tidende redaktør

Januar, 2019

Klyngeorganisasjonen «Design Region Bergen» har ikke lykkes å få nok finansiering i årene som kommer. – Det er ikke økonomisk forsvarlig å fortsette, sier styreleder Inge Ådland.

https://www.bt.no/kultur/i/qno...

_________________________________

Oppfølgning: DOGA svarer Bergens Tidende redaktør

29. Januar 2019 - Alle midlene til design og arkitektur i Norge er plassert i Oslo.

Byrådene Julie Andersland og Anna Elisa Tryti har gått lei av at Oslo får hele pengepotten til design og arkitektur. Nå ber de næringsministeren ta grep.

https://www.bt.no/kultur/i/8w4...