NODA navn

Vi presenterer: NODA-Ung!

Dette er et kompetanseprosjekt som har som formål å gi barn og unge en best mulig opplæring rundt design og arkitektur.

Denne delen av NODA har som formål å gi barn og unge en best mulig opplæring rundt design og arkitektur. NODA-Ung bidrar til å skape interessse og forståelse for arkitektur, design, samfunnsplanlegging og byutvikling.  Formålet er også å utvikle, inspirere og motivere flere unge til å ta design- og arkitektur utdannelse, og slik bidra til en mer brukersentrert, estetisk, og bærekraftig landsdel. Her kan du se aktivitetene vi har gjennomført så langt.