NODA navn

Vi har holdt foredrag om tjenestedesign for UIT

Forrige uke var NODA på Forskningsparken i Tromsø for å holde foredrag om tjenestedesign. 

Foredraget ble holdt for Seksjon for formidlingstjeneste ved Det helsevitenskapelige fakultet, UIT. Her
snakker vi om hva tjenestedesign faktisk er og hvordan man kan skape gode brukeropplevelser over tid ved Marte Wiik fra Designfabrikken, Andenes.

Dette har Universitetet sagt om foredraget.

"Vi bestilte en times foredrag for at vi i seksjonen skulle få en felles forståelse av hva tjenestedesign går ut på, og hvordan det kan komme til nytte både for våre brukere og oss selv. Marte Wiik fra Designfabrikken på Andenes, viste seg å være en foredragsholder som evnet å fortelle oss om tjenestedesign på en engasjerende, og samtidig strukturert måte. Ikke minst var det nyttig å få eksempler på hvilke endringer denne typen brukerfokus kan gi. Prosjektet tilknyttet oppfølging av pasienter med brystkreft ved Oslo universitetssykehus (Ous), gjorde stort inntrykk. Der gikk ventetida for første konsultasjon på sykehus ned fra 12 uker til 48 timer! I tillegg ga prosjektet mange positive sideeffekter. Dette sier mye om hvilket potensial for forbedring som ligger i å ta i bruk tjenestedesign. Vi jobber ikke med problematikk hvor tjenestedesign kan bety en forskjell på liv og død, men vi ser at vi kan ha stor nytte av tjenestedesign. Takk til NODA for et nyttig og inspirerende foredrag!"
 
Torgunn Wærås, Seksjonsleder
Seksjon for formidlingstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet