NODA navn

Tilbake fra Russland

NODA delegasjon har vært i Arkhangelsk!

Som en del av et nytt transnasjonalt samarbeid, stilte NODA med en delegasjon på sju personer som over forbigående helg deltok på Arctic Art Forum i Arkhangelsk, Russland. Med midler fra Barentssekretariatet, fikk delegasjonen mulighet til å delta på konferansen med kompetanseutveksling innen arkitektur og design som formål. Neste del av samarbeidet vil være en russisk delegasjon som kommer til Tromsø for å fortsette diskusjonen. NODAs delegasjon besto av representanter fra NODAs fagråd og fagorganisasjonene Grafill, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske arkitekters landsforbund (NAL), Nord-Norges Arkitektforening (NAF) og NID - Norske Industridesignere, samt to representanter fra NODA internt. Arctic Art Forum hadde uttrykt et ønske om å få høre om foreningen av bransjene i Nord-Norge, noe det var avlagt god tid til. Det Arkhangelske fagmiljøet uttrykte stor interesse rundt temaet, som viste seg svært forskjellig fra den lokale foreningsformen. Videre ønsket de å høre om hvordan designere og arkitekter jobber i Nord, noe dag 2 var dedikert til. Reisen og konferansen ble en stor suksess og den Norske delegasjonen fikk mulighet til å dra inspirasjon fra Malye Karely, Arkhangelsk og St. Petersburg.
En stor takk må rettes til våre nye samarbeidspartnere, Arctic Art Forum 2017. Vi må også få takke Barentssekretariatet for den økonomiske støtten, representantene i delegasjonen og alle andre som har bidratt til samarbeidet.

Her ser du bildene fra dagene i Russland

Foto: Kirill Iodas, katerina Chashina og NODA