NODA navn

Presentasjon av NODA på Energetics

NODAs daglig leder har blitt invitert til å presentere oss på årets Energetics konferanse

Mandag 6.november har NODAs daglig leder Michele R. Widerøe presentert NODA på konferansen om flerkulturell entreprenørskap. Foredragstittel var: Fra idé til arkitekturpris. Hun fikk blant annet delt scenen med kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner-

For porgrammet ser her

Konferanse har som fokus å

• Sette flerkulturell entreprenørskap mer tydelig på dagsorden
• Være en arena for å utveksle erfaringer og innspill fra gründermiljøer  
• Vise talenter og rollemodeller blant flerkulturelle gründere
• Gi inspirasjon, nye tanker og ideer for å jobbe med flerkulturelt entreprenørskap   

Vi takker for invitasjonen og ser fram til å snakke nærmere med Jan Tore Sanner.