NODA navn

NODA søker prosjektleder i 50% stilling for et ettårig prosjekt om tjenestedesign

Vil du bidra til å skape en sterk og aktuell landsdel ved hjelp av design?

NODA er en medlemsorganisasjon og samarbeidsarena som har som formål å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord: både hos offentlige og private beslutningstaker, blant barn og unge og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Vi søker: Prosjektleder for Tjenestedesignprosjekt

NODA søker prosjektleder i 50% stilling for et ettårig prosjekt om tjenestedesign.  Prosjektet har som mål å fremme bruken av tjenestedesign som metode for innovasjon og utvikling. Målgruppene er design- og arkitekturbedrifter samt privat og offentlig næringsliv i Nord-Norge, og skal bidra til bransjeutvikling innenfor design og arkitektur. 

Om deg:

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi tilbyr:

Kontorsted vil være Tromsø eller Bodø.

Ansettelse forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert (besluttes ca 1.mars). Har du spørsmål om stillingen, kan du henvende deg til daglig leder Michele Renée Widerøe tlf: 908 908 89 eller epost: Michele Renee Widerøe: michele@no-da.no

Søknad m/CV, sendes til post@no-da.no innen 14.januar 2018.