NODA navn

Kronikk i dagens Nordlys og Avisa Nordland

DESIGNLANDET

Nord-Norge er en tredjedel i areal og tross bare en tidel av landets befolkning. Det forventes mer verdiskapning fra nord. Design og arkitekter er gode redskaper for verdiskapning. Vi må satse mer på det! 

I Forrige uke deltok NODA på et arrangement i regi av Norsk design og Arkitektur Norge (DOGA) som handlet om viktigheten av design og arkitektur som nødvendige byggeklosser i utviklingen av Norge. Dette under Arendalsuka 2017.

Tilstede var det representanter fra flere politiske partier, eksperter fra bransjen, samt mange deltakere. Dessverre ingen politikere fra Nord-Norge. Dette fikk meg til å tenke. Hvor langt har vi egentlig kommet med forståelsen av viktigheten av design og arkitektur? Bryr vi oss i det hele tatt? Ser vi på design og arkitekter som viktige byggeklosser når vi skal bygge vår landsdel?

Framtiden er å sette brukere i sentrum. Dette er designere og arkitekter gode på.

Utvikling handler om å komme opp med ny teknologi og nye løsninger, men også om hvordan man utvikler det for brukerne som de er ment for. Det er lett å gi oppmerksomhet til den digitale utviklingen. Hastigheten endringene kommer innen transport og automatisering. Det gjeve nasjonale fokuset på nyvinning og industrielle kvantesprang. Dette gir nye muligheter for alle, men uten designere og arkitekter vil ikke disse tjenestene, produkter og stedene bli gode for mennesket å bruke og leve i.

Godt design ivaretar mennesket som skal ta del i endringen. Ved å forankre, teste ut og tilpasse løsninger etter universelle retningslinjer men hensyn til mennesket. Designere er opplært til å ivareta og forespørre mennesket som bruker. Prosessen er ikke alltid den samme, men verdiene bak er de samme, om det er grafisk design eller landskapsarkitektur. Design er estetikk og gledende for øyet, men det er også, og kanskje viktigst, en god prosess. Designere tar hensyn til lesbarhet, bevegelighet, tydelighet og trivsel. En god designprosess ender med noe som både dekker et behov godt, er gledelig for mennesket å nyte, og anvendelig med hensyn til mennesket og miljø. Du kan godt kalle det kvalitet, for det er nettopp det som er målet. Ved å bruke design og arkitekturkompetanse økes kvaliteten for brukeren.

Arkitektur og design skaper verdi i samfunnet.

Potensialet som ligger i å vektlegge designkompetanse er ennå underkommunisert i vår landsdel. En forenklet oppfatning er at design kan brukes til å differensiere seg i et presset marked. Ved å bruke designkompetanse og ha gode prosesser i nyvinning og utvikling i samfunnet kan vår landsdel i større grad delta i et globalt marked. Vi kan også differensiere regionen som en landsdel der entreprenørskapet er sterk og tjenestene er av høy kvalitet. En god designprosess involverer brukerne tidlig, noe som gir bedre resultater.

Tross det lave befolkningstallet, så innehar regionen enorme ressurser og tilgang på høy kompetanse. De fleste tettstedene i nord er ikke like utviklet som de store byene. De har likevel planer for flere tiår frem. Vi har alt til rette for å bygge unike bymiljø som ivaretar de som bor her og gjestene som kommer på besøk.

Vår oppfordring til stortingskandidatene fra landsdelen er følgende. Bruk makten dere har til å skape bevissthet rundt våre fag (design og arkitektur). De skal være viktige byggeklosser i utvikling av vår landsdel. Med ambisjoner å være en attraktiv landsdel å bo med gode kvaliteter, basert på ønsker og behov. Om vi skal ha ambisjoner om å tilby gode tjenester og løsninger til de som bor her og de som kommer på besøk, så må vi tenke flerfaglig og helhetlig. Vi ønsker at design og arkitektur skal komme inn som naturlige byggeklosser. Godt valg!

Forfatter: Michele Renee Widerøe, daglig leder i Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA)

Hovedfoto: Kristina Schröeder

Profilfoto: Marius Fiskum 

Artikkelen finner du i Nordlys og Avisa Nordland