NODA navn

I dagens avis (Sortland) - Næringshage i design-samarbeid

SORTLAND: Fabrikken Næringshage har innledet et samarbeid med Nordnorsk

senter for design og arkitektur (NODA) for å etablere en arena for design og arkitektur i Vesterålen og Lofoten.

Gjennom samarbeidet tilrettelegges det for møteplasser hvor aktører innen de kreative næringene kan samles, bygge nettverk og dele erfaringer. Samarbeidet skal også bidra til økt bevissthet om hvordan design som verktøy kan implementeres i utviklingsprosjekter også i andre bransjer i regionen.

Med lokal foredragsholder på plass er de nå klare for å kjøre sitt første arrangement 8. juni i Vesterålen. Her med søkelys på hvordan bedrifter og aktører gjennom tjenestedesign kan maksimere kundetilfredshet og lønnsomhet. Tjenestedesign er et verktøy som hjelper bedrifter med nettopp dette, samt skaper mer verdi regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kreativt fellesskap

Fabrikken Næringshage etablerte i 2016 Veksthuset Fyr på Sortland. Veksthuset Fyr huser nå både fremadstormende gründere og godt etablerte aktører. I fjerde etasje har Fabrikken sine lokaler, her tilbyr de utleieløsninger for bedrifter som ønsker å arbeide i et kreativt felleskap:

– Vi har flere bedrifter som deler etasje med oss, enten i egne kontorer eller i vår FlexOffice-løsning. Felleskapet brenner for å skape og innovere. Det er inspirerende å arbeide i et miljø hvor ideene kommer på løpende bånd, folk har utfyllende kompetanse og evner å gjøre noe med de, sier Nan Iren Erdal, Forretningsutvikler i Fabrikken Næringshage.

Fabrikken arbeider med å utvikle arenaer som bidrar til kompetanseheving, nettverksbygging og utvikling i regionen. Det inviteres til seminarer, kurs og sosiale samlinger i Veksthuset. Dette er noe bedriftene i bygget drar stor nytte av.

– Det var tre ting som betydde noe når jeg skulle velge meg kontorsted på Sortland. Og de var: miljø, miljø og miljø, sier Ben-Tommy Eriksen i 3D print og animasjonsselskapet NorNet.

Tina Aslaksen Illustrasjon og Design er også blant virksomhetene som har etablert seg med kontorer i Veksthuset. Hun har tidligere deltatt på etablererkurs i regi av Fabrikken og valgte i januar 2017 å ta steget inn i fulltids gründertilværelse – noe hun både trives og lykkes med.

– Da jeg fikk vite at Fabrikken ønsket å skape en arena for gründere i Veksthuset var det ingen tvil om at det var der jeg ville ha kontor. Det gir en ekstra styrke å ha dette nettverket i ryggen. Vi deler, utveksler erfaringer og spiller hverandre god. Nå ønsker jeg å bidra til utviklingen av en tilsvarende plattform myntet på de kreative næringene, sier Aslaksen.

Brukeren i sentrum

I vår meldte hun seg inn i NODA. De har en solid kompetanse, lang erfaring og god forankring i regionenes fagmiljø.

– NODA tilbyr en rekke verdiskapende aktiviteter. Arbeidet de gjør er viktig for utviklingen av regionene i Nord-Norge. Tanken om et samarbeid var derfor ikke langt unna når jeg meldte meg inn i organisasjonen. Både Fabrikken og NODA tente på ideen og vi var raskt i gang med planlegging av ulike arrangementer for gründere og bedrifter i Lofoten og Vesterålen, avslutter Aslaksen.

Stadig flere søker de gode opplevelsene og vektlegger disse når kjøpsavgjørelsen skal tas. Som bedrift er det derfor viktig å ha fokus på dette, i alle ledd av kundereisen. Tjenestedesign er en ny type arbeidsform som har økt i popularitet de siste årene. Både private bedrifter og offentlige institusjoner kan benytte seg av verktøyet for å sette brukeren i sentrum.

– Dette er en veldig spennende metode som handler om å forstå behovene og sette seg inn i kundens situasjon. Vi inviterer bedrifter og aktører til et gratis foredrag om hvordan den kan benyttes i utviklingsarbeider. Vi kjører også workshop for aktører i reiselivsnæringen, hvor vi går mer målrettet i dybden på temaet. Med økt turisme og etterspørsel etter de unike opplevelsene er det ingen tvil om at dette vil være matnyttig. Blir det en suksess, ønsker vi også å kjøre det for andre bransjer, sier Nan Iren Erdal.

Les artikkelen i Bladet Vesterålen her