NODA navn

Foredrag for Inspira-nettverket og Rotary International

31.august fikk vi æren av å presentere NODA for kvinnenettverket Inspira og 05.oktober fikk vi den samme æren av Rotary International. Her snakket NODAs daglige leder, Michele Rene Widerøe om mulighetene som ligger i implementering av godt design og arkitektur.