NODA navn

DOGA og Stortingsbesøk

Denne uken satser vi nasjonalt. Vi snakket samarbeid med det nasjonale senteret for design og arkitektur (DOGA) og presenterte vår organisasjon for våre politikkere fra Nord-Norge på Stortinget.

NODA skal ta en sentral rolle innen design og arkitektur på vegne av Nord-Norge. Vi skal bidra til å gi landsdelen kraft og støtte under utvikling av den nordlige regionen som framtidens region. Men vi kan ikke gjøre det helt alene. Vår styreleder og vår dagligleder tok en tur til Oslo for å invitere DOGA til å samarbeide med oss. Vi håper de ser verdien av en slik samarbeid.

Tilbakemelding fra våre folkevalgte fra Nordland på Stortinget var veldig positiv, og vi ser frem til å presentere for Tromsbenken neste uke.

Stay tuned!