NODA navn

Ungdomshuset TVIBIT

Støttemedlem

Tvibit er et kulturhus for unge kreative mennesker i alderen 15-25 år. Huset inneholder kafé Pegen, Helsestasjon for Ungdom, Filmveksthuset, NUFF (Nordisk Ungdoms Filmfestival), øvingsrom og TviBEAT Studio, internasjonale prosjekter, Yoghurt kulturinkubator, utlån av lokaler og kompetanse.

Kontakt

Adresse: Fredrik Langesgate 29, 9008, Tromsø
Telefon: 77 69 78 70
E-post: sif@tvibit.net
Web: http://www.tvibit.net/