NODA navn

Gallo

Arkitekt

Gallo er Sara Lunds arkitektfirma i Tromsø. Sara Lund prosjekterer smått og stort i Tromsø og Lofoten, og er engasjert i NODA og sitter i faggruppa som representant fra Nord-Norges Arkitektforening. #byutvikling, #urbanismeKontakt

Adresse: Grønnegata 39, 9008, Tromsø
Telefon: 97 17 32 49
E-post: saranlund@gmail.com
Web: http://www.saralund.no/