NODA navn

Nordnorsk Kunstmuseum

Støttemedlem

Stiftelsen Nordnorsk Kunstmuseum er et regionsmuseum med ansvar for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Institusjonen har et nasjonalt mandat og mottar sine midler over Statsbudsjettet. Nordnorsk Kunstmuseum har totalt 14 medarbeidere, som utfører over ni årsverk.

Kontakt

Adresse: Sjøgata 1, Postboks 1009, 9260 Tromsø
Telefon: 77 64 70 20
E-post: nnkm@nnkm.no
Web: http://www.nnkm.no