NODA navn

Meek O Arkitektur AS

Arkitekt

Arkitektfirma som utføre oppdrag for privatpersoner . Som nybygg, påbygg , tilbygg og lignende . Jeg har mange års erfaring som arkitekt i arkitektfirma. Er nært knyttet opp mot et snekkerfirma

Kontakt

Adresse: Isbjørnvegen 8, 9020 Tromsdalen
Telefon: 94880467
E-post: im-ol@ online.no