NODA navn

Interiørarkitekt Ingun Skulbru

Interiørarkitekt

Jobber profesjonelt med innvendig arkitektur med forståelse for bruk av og opplevelse av rom.
Utformer konsepter utfra et profesjonelt ståsted som skal representere kundens identitet og behov

Kontakt

Adresse: Hansjordnesgt 9, 9009 Tromsø
Telefon: 906 83 750
E-post: ingunn@skulbru.com
Web: http://intarkskulbru.blogspot.no/