NODA navn

Bli medlem

Medlemskapsbetingelser NODA

NODA er en medlemsorganisasjon som har som formål å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord; både hos offentlige og private beslutningstakere, blant barn og unge og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Alle som er enige i foreningens formål og som forplikter seg til å støtte virkeliggjøringen av det, kan tegne seg som medlem. Medlemskap kan tegnes av privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater og organ.

Vår visjon er å være en fremtidsrettet veiviser til bruk av design og arkitektur. Trykk her for PDF-brosjyre

Medlemsfordeler for design- og arkitekturbedrifter i Nord-Norge

Søker din bedrift etter nye ansatte? Som medlemsbedrift kan dere informere om egne ledige stillinger på våre Facebook side.

Medlemsfordeler for design- og arkitekturbedrifter utenfor landsdelen og andre bedrifter (støttemedlemmer)

Medlemskapspriser:

TYPE 1 - Bedrift 1 person:
725 per år

TYPE 2 - Bedrift 2-10 ansatte:
1565 per år per bedrift

TYPE 3 - Bedrift 11-30 ansatte:
3140 per år per bedrift

TYPE 4 - Bedrift 31-50 ansatte:
6290 per år per bedrift

TYPE 5 - Bedrift 51-80 ansatte:
10490 per år per bedrift

TYPE 6 - Bedrift 81-100 ansatte:
15740 per år per bedrift

TYPE 7 - Bedrift over 101 ansatte:
20990 per år per bedrift


Ønsker dere å bli medlem i NODA i dag?

Send e-post til post@no-da.no, så tar vi kontakt i løpet av kort tid.

Her kan du se film om oss!