NODA navn

Workshop: Plastfri Troms

Tid: 23.05.18 Kl. 08.30
Sted: Universitetet i Tromsø

Hvordan kan vi redusere plastbruk i Troms? NODA levererer workshop om temaet for Klimapartnere.

Troms Fylkeskommune inviterer til Klimapartnere Troms temamøte om Plastfri Troms den 23. mai. Møtet holdes ved Universitetet i Tromsø fra kl. 8:30 til kl. 12.00.

Tromsø kommune har tatt initiativ til å gjøre Tromsø til en plastfri by. Materialforbruk, gjenvinning og smarte materialvalg er en viktig del av arbeidet i reduksjon av klimafotavtrykket.

Bedriftsnettverket Klimapartnere Troms i samarbeid med Tromsø Kommune arrangerer temamøte som er har kalt «Plastfri Troms» for å gi virksomheter noen verktøy for å jobbe med reduksjon av plastavfall og smarte materialvalg.

I den anledning har NODA blitt forespurt om å arrangere workshop rundt temaet. Vår medlem Bjørn Heggdal fra Link Produktdesign vil derfor gi forsamlingen en litt annen innfallsvinkel på temaet, ved å prate om emballasjedesign. 

(Dette er et lukket arrangement)