NODA navn

Workshop: Design som kommunikasjonsverktøy for utstillingsarenaer

Tid: 21.02.18 Kl. 09.00
Sted: Litteratursalen, Stormen, Storgata 1B, 8006 Bodø

I samarbeid med Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) arrangerer vi workshop i hvordan å bruke design som kommunikasjonsverktøy for utstillingsarenaer.

Dette er en del av SKINNs kompetanseprogram, Arenautvikling for
visuell kunst, og gjeldende samling vil fokusere på; promotering,
markedsføring og formidling av utstillinger og kunsteriske
produksjoner. 

Her vil deltakerne får en innføring i hvordan de kan bruke design og forbedre markedsføring for utstillinger. Dette skal de så bruke på egne, konkrete utstillingsprosjekt som skal ferdigstilles i løpet av kurs-serien. 

NODA-medlemmet By North vil stå for workshopen som finner sted i Bodø.